ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN

      29

“Anh hùng nan quá hotgirl quan” giới hạn như đã trở thành lời nguyền cực nhọc giải từ bỏ xưa cho nay. Trong lịch sử có biết bao hero mất đi danh vọng hay thậm chí là cả giang sơn chỉ bởi khó qua được ải mỹ nhân xinh đẹp. Đừng như Lã cha háo sắc nhưng mà hãy học tập Triệu Vân đã vượt qua ải hotgirl và xứng danh call là anh hùng.

Bạn đang xem: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Lã ba – hổ lang đội vệt anh hùng

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Lã Bố nói theo cách khác là vị tướng dũng cảm nhất, vũ dũng hơn cả các nhân đồ dùng Triệu Vân, quan Vũ, Trương Phi, hứa hẹn Chử, Mã Siêu. Lã ba đã từng một mình chiến đấu với lưu lại Bị, quan liêu Vũ và Trương Phi. Lã tía ra trận đầu búi tóc, team kim quan, ko kể phủ gần cạnh đường nghê, thắt bảo đới ti loan, mình khoác chiến bào đỏ thêu trăm hoa, ko kể khoác áo gần kề thú diện liên hoàn, lưng đeo một bộ cung tên bạc, tay thay phương thiên hoạ kích, cưỡi ngựa chiến Xích Thố, gan góc vô cùng. 

Lã bố nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, nhưng lại lại là người hay trở mặt lật lọng, thấy lợi quên nghĩa. Trước vày vàng bạc đãi chức tước cơ mà giết nghĩa phụ Đinh Nguyên, qua hầu Đổng Trác; sau lại do tranh nữ Điêu Thuyền mà giết “nghĩa phụ” họ Đổng. Cuộc sống chinh chiến của Lã Bố có nhiều thắng lợi, tuy vậy vần thơ ca ngợi Lã Bố nhân vật thì gần như không có. 

Nếu trên chiến trường Lã bố uy dũng rộng người, thì trước chị em sắc, Lã ba lại không còn giữ được phong thái của thiết yếu nhân quân tử. Hồi 8 “Tam quốc diễn nghĩa” tất cả đoạn:

“Hôm sau Doãn sai bạn đem ngọc minh châu, xưa nay vẫn cất kỹ một nơi, điện thoại tư vấn thợ khéo, có tác dụng một cỗ nón vàng, mật sai fan đem biếu Lã Bố.

Bố mừng rỡ, thân đến nhà Doãn tạ ơn.

Doãn làm sẵn của ngon vật khó định hình đợi ba đến. Doãn ra cửa đón chào vào hậu đường, mời ngồi lên trên.

Bố nói:

– Tôi là một tiểu tướng sinh hoạt trong phủ, tư đồ là một trong những vị đại thần vào triều, sao lại quá tôn kính như vậy?

Doãn nói:

– ni thiên hạ không một ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy có tướng quân mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính, chưa hẳn là tôn kính mẫu chức của tướng mạo quân mà là tôn kính dòng tài của tướng quân đó.

Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen mang khen để mãi dòng đức Đổng thái sư và mẫu tài Lã Bố.

Bố cười cợt vang cùng uống rượu thoả thích. Bấy giờ Doãn new đuổi đầy tớ lùi ra, chỉ để vài người tỳ thiếp đứng hầu rượu. Khi cha ngà ngà say, Doãn nói truyền rằng:

– Gọi con trẻ nó ra đây!

Một lát hai thị tỳ đỡ Điêu Thuyền trang điểm thật lộng lẫy bước ra. Lã ba trông thấy đơ mình, hỏi:

– bạn nào vậy?

Doãn nói:

– Đó là bé gái bé dại lão, thương hiệu là Điêu Thuyền. Lão ni được ơn tướng quân tất cả lòng hạ cầm mà coi như địa điểm chí thân, cần lão không nên nó ra để chào tướng quân.

Liền sai Điêu Thuyền bưng bát rượu mời.

Thuyền nâng chén rượu mời Bố. Phía hai bên nhìn nhau, đầu ngươi cuối mắt…

Vương Doãn mang tảng say, nói:

– nhỏ cố mời tướng quân uống vài chén bát con nhé! cả nhà ta phần đa trông phụ thuộc tướng quân đấy.

Bố mời Thuyền ngồi. Thuyền giả giải pháp thẹn thùng, hy vọng lui vào, Doãn nói:

– tướng mạo quân là chúng ta chí thân với ta, con cứ ngồi chớ ngại.

Thuyền khép nép, ngồi ở bên cạnh Doãn.

Lã cha nhìn Thuyền chòng chọc, ko chớp mắt, lại uống thêm vài ba chén.

*

Doãn mới trỏ tay vào Thuyền nhưng mà bảo Lã tía rằng:

– Lão vẫn đang còn ý cho nó hầu hạ tướng quân có tác dụng tỳ thiếp, chưa chắc chắn tướng quân gồm bụng hạ núm thương đến không?

Bố nghe nói vội vàng đứng dậy, ra phía bên ngoài chiếu, tạ mà nói rằng:

– nếu như được như thế, tôi xin một đời có tác dụng khuyển mã để báo ơn ơn sâu.

Doãn nói:

– nay mai xin định ngày lành mon tốt, gửi nó đến phủ tướng quân.

Xem thêm: Hã© Lộ Ngæ°Á»I đã Thãºc GiụC ôNg Trump Thá»±C HiệN CuộC GọI VớI Tt Ukraine

Lã bố mừng hớn hở, đưa mắt nhìn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng liếc mắt gửi tình đáp lại”.

Trong cảnh này, quan tứ đồ vương Doãn hotline Lã cha là “anh hùng” chẳng qua là lời phỉnh phờ tâng bốc mà thôi, còn cái thể hiện thái độ “đầu ngươi cuối mắt”, “nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt” của Lã bố đã lộ rõ tà trọng điểm của kẻ phàm phu tục tử rồi.

Quả nhiên sau này, Lã tía căm hận cùng giết bị tiêu diệt Đổng Trác, xung quanh thì nói là vì ao ước làm tôi trung của nhà Hán, mà trong thì rõ là để cướp lại Điêu Thuyền. Suốt cuộc đời của Lã Bố, chỉ thấy y do danh vày lợi, vày sắc tình mà biến hóa lập trường xoành xoạch. Tín đồ quân tử hero có ai như thế!

Triệu Tử Long – vị anh hùng đúng nghĩa

“Hổ uy tướng quân” Triệu Tử Long thì khác. Vào “Tam quốc diễn nghĩa”, ông không còn lần này cho tới lần khác được mệnh danh là anh hùng, khi thì nghỉ ngơi Đương Dương “cứu chúa xông trăm trận”, lúc thì “Bốn tướng mạo một tay khua sạch nhẵn” ở tuổi bảy mươi. Xét đến vũ dũng, Tử Long không rộng được Lã Phụng Tiên, mà lại ông lại là người có trung tất cả nghĩa, trước mê hoặc của nữ sắc vẫn giữ trung tâm đoan chính, quang quẻ minh lỗi lạc.

Hồi 52 “Tam quốc diễn nghĩa”, ở trận Quế Dương, Triệu Vân chỉ với 3000 quân đã đánh bại Trần Ứng. Thái thú Triệu Phạm mang ấn tín cùng dẫn vài ba mươi thương hiệu kỵ mang đến tận trại Triệu Vân xin hàng. “Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thết đãi, đón nhận ấn tín. Rượu được vài ba tuần, Phạm nói:

– tướng tá quân chúng ta Triệu, tôi cũng bọn họ Triệu, năm trăm năm ngoái đây dễ dàng thường là 1 nhà với nhau. Tướng tá quân quê nghỉ ngơi Chân Định, tôi cũng quê sinh sống Chân Định, lại cùng làng. Giả dụ tướng quân ko chê, đến tôi được kết có tác dụng anh em, thực là vạn hạnh.

Vân mừng lắm, thuộc hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm bốn tháng. Phạm nhấn Vân có tác dụng anh. Hai bạn cùng làng, thuộc tuổi, lại thuộc họ, mười phần tương đắc với nhau cả mười. Mãi mang lại chiều bắt đầu tan tiệc, Phạm tự giã trở về thành.

Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành yên ổn dân. Vân dặn binh sĩ cứ ở quanh đó trại, chỉ đem năm chục lính kỵ mã vào thành. Người dân đốt hương bày đồ gia dụng bái vọng đứng đặc dọc đường nghênh tiếp. Vân phủ dụ đâu đấy, Phạm mời Vân vào dinh ăn tiệc. Khi rượu đã ngà ngà say. Phạm lại mời Vân vào trong nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ đang say, Phạm bỗng nhiên gọi một người bầy bà ra nâng chén bát mời Triệu Vân. Vân trông thấy bạn ấy ăn mặc đồ trắng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành bắt đầu hỏi Phạm:

– fan này là ai?

Phạm thưa:

– Đó là Phàn thị, chị dâu tôi.

Tử Long vơi sắc mặt lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn thị chuốc rượu xong, Phạm mời ngồi xuống. Vân cảm tạ. Phàn thị lui vào trong nhà trong.

Vân bảo Phạm rằng:

– hiền hậu đệ sao dám phiền mang đến lệnh tẩu mời rượu vậy?

Phạm cười, đáp:

– Cũng vì bao gồm chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi đang quá cố từ thời điểm cách đó ba năm, chị tôi ngơi nghỉ goá một mình, không trót đời được. Tôi đang khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: “Hễ được người nào đầy đủ ba điều kiện thì bắt đầu lấy: một là văn võ kiêm toàn, giờ đồng hồ đồn khắp cả thiên hạ; hai là tướng tá mạo đường vệ, uy nghi không giống người; cha là bắt buộc cùng một chúng ta với anh tôi!”. Anh thử nghĩ về xem thiên hạ có mấy bạn lại hòa hợp được cả ba đk ấy không? gắng mà tôn huynh con đường đường bậc anh hào, giờ đồng hồ vang bốn bể, lại đồng họ với anh tôi, thật hợp với lời cầu của chị tôi lắm. Nếu như không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng quân cho được nâng khăn sửa túi, nhằm kết thân lâu dài với nhau, tướng mạo quân nghĩ sao?

Vân nghe nói, nổi giận, đứng lên thét lớn:

– Ta cùng với ngươi đang kết có tác dụng anh em, thì chị dâu ngươi cũng giống như chị dâu ta, lẽ đâu thao tác làm việc loạn luân như thế!”.

Về sau, lúc Khổng Minh biết chuyện bảo Tử Long rằng:

“ Đó là việc tốt lành, tướng quân sao đần thế?

Vân thưa:

– Triệu Phạm đã với tôi kết nghĩa anh em, nếu đem chị dâu hắn, thì mồm đời cười chê là một. Tín đồ goá ck bước đi bước nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm mới hàng, chưa chắc chắn bụng dạ cầm cố nào là ba, Chúa công bắt đầu dẹp yên ổn được Giang Hán, ngủ còn chưa yên, Vân tôi đâu dám vị một người lũ bà cơ mà bỏ bài toán lớn của chúa công?”.

Nếu Triệu Vân cũng như Lã Bố, thì có lẽ rằng đã dấn ngay chẳng nghĩ, rứa rồi không biết chừng mắc mưu Triệu Phạm, thành Quế Dương cũng tuột ngoài tay.

Sau khi Triệu Vân qua đời, Đại tướng quân Khương Duy bàn rằng:

“Triệu Vân trước theo tiên vương (Lưu Bị), trải nhiều lao khó, cải thiện thiên hạ, tuân thủ phép tắc, công sức đáng ghi vào sách sử. Trận chiến Đương Dương, nghĩa như kim cương đá, tận trung cùng với chúa, vua tưởng niệm ban thưởng, lễ nghĩa đủ đầy mang lại kẻ bạn bè tôi đang quên cả thân mình. Bị tiêu diệt vẫn biết rằng, thân danh chẳng nát; sinh sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Cung kính theo khuôn phép mà xét thụy, nhu thuận nhân từ ấy là Thuận, thao tác làm việc thuận ngôi thứ, tương khắc được tai hoạ, ấy là Bình, ứng theo phép đặt đến thuỵ là Thuận Bình hầu”.

Vượt qua chữ sắc bắt đầu đáng phương diện anh hùng

Người xưa nói, “Tửu là xuyên ngôi trường dược, nhan sắc là dao cạo xương”. Bên trên đầu chữ nhan sắc (色), vốn đã đựng đao (刀). Phần đông đấng quý ông không nề bỏ ra đao tìm trên chiến trường, nhưng lại quỵ bổ trước đao tìm của dung nhan dục, thì sau cùng vẫn là 1 trong bại tướng nhưng thôi. 

Không cồn lòng trước phụ nữ sắc, làm việc đây không có ý rằng không bảo hộ phụ nữ, không mếm mộ vợ con, mà ý muốn nói rằng đấng trượng phu sống đời không thể do sắc mà lại quên nghĩa, vì chưng ham dục mà làm chuyện bại hoại nhân luân. Trong “Tam quốc diễn nghĩa” có không ít khách má phấn hào kiệt, phận nhi nữ nhưng vẫn được ngợi ca bởi khí tiết lẫm liệt trung trinh. Vậy đầy đủ thấy nhị chữ “anh hùng” đâu chỉ giành riêng cho nam giới, ai bao gồm nghĩa khí, ai vị nghĩa quên mình đầy đủ đáng call là “anh hùng” vậy.

Cổ nhân có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Trong vạn điều ác thì gian dâm đứng đầu). Nếu một người không thể buông vứt lòng dâm, ắt sẽ rơi vào cảnh đường ác. Thời hiện đại, lại có người lại hồ đồ nhận định rằng ham luyến cô gái sắc là biểu lộ của “nam tính”, dâm dục là “bản lĩnh lũ ông”, không còn kể gì cho lễ nghĩa.

Đấy chẳng buộc phải là trắng đen lẫn lộn, coi mẫu xấu thành cái giỏi sao? Ôn vắt tri tân, những đấng quý ông hãy noi gương Triệu Tử Long, đừng chuốc vết dơ bẩn ngàn đời như Lã Bố.

Kubet