Bản đồ quái vật silkroad map 100

      22
*

Cấp độ yêu thương cầu: 81NPC: Mrs.Jang (chủ tiệm cạnh bên Trường An) ( X = 6369 ; Y = 1067)Mô tả: thu thập 80 bộ giáp của bộ đội canh chiêu tập (tầng 1 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng)Quái đồ gia dụng liên quan: chén bát Cực Long võ sĩ (tấn công thiết bị lý)Phần thưởng: 1.070.000 điểm ghê nghiệm; 90.000 vàng
Cấp độ yêu cầu: 81NPC: tướng Quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: tiêu diệt 300 Tỷ Thạch Linh KhíQuái đồ vật liên quan: Tỷ Thạch Linh Khí (tấn công ma thuật)Phân thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm, 70.000 vàng
Cấp độ yêu thương cầu: 82Nhiệm vụ phải hoàn thành: tích lũy mẫu gần kề 1NPC: Mrs.Jang (chủ tiệm gần kề Trường An) ( X = 6369 ; Y = 1067)Mô tả: thu thập 100 bộ giáp của chiến binh canh chiêu tập (tầng 1 Lăng chiêu tập Tần Thủy Hoàng)Quái vật dụng liên quan: Thái rất Long võ sĩ (tấn công đồ vật lý với ma thuậtPhần thưởng: 1.400.000 điểm kinh nghiệm; 120.000 vàng
Cấp độ yêu thương cầu: 83Nhiệm vụ cần hoàn thành: tích lũy mẫu gần kề 2NPC: Mrs.Jang (chủ tiệm ngay cạnh Trường An) ( X = 6369 ; Y = 1067)Mô tả: thu thập 125 cỗ giáp của Hoàng Cung Long võ sĩ (tầng 1 Lăng tuyển mộ Tần Thủy Hoàng)Quái trang bị liên quan: Hoàng Cung Long võ sư (tấn công thứ lý)Phần thưởng: 1.850.000 điểm tởm nghiệm; 150.000 vàng
Cấp độ yêu thương cầu: 83Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: không cóNPC: tướng mạo Quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: phá hủy 400 Tỷ Thạch Đĩnh HoàQuái trang bị liên quan: Tỷ Thạch Đĩnh Hoà (tấn công ma thuật)Phân thưởng: 1.130.000 điểm khiếp nghiệm, 95.000 vàng
Cấp độ yêu thương cầu: 84Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: quân nhân đánh thuê 2NPC: tướng mạo Quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: tàn phá 500 Tỷ Thạch Quỷ HuyếtQuái vật liên quan: Tỷ Thạch Quỷ máu (tấn công ma thuật)Phân thưởng: 1.500.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 vàng

Cấp độ yêu thương cầu: 84Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: không cóNPC: Ca phụ nữ Chu Linh ( X = 6294 ; Y = 1056)Mô tả: thủ thỉ với Phổ Lạc La(cạnh tiệm vật buôn) ( X = 6503 ; Y = 986)Quái đồ gia dụng liên quan: không cóPhân thưởng: 10.500 điểm gớm nghiệm
Cấp độ yêu cầu: 84Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Người bạn mất tíchNPC: Phổ Lạc La lữ khách hàng (cạnh tiệm thiết bị buôn) ( X = 6503 ; Y = 986)Mô tả: tích lũy 50 “cây cung của Phi Thiên Hoạt Thổ Bình”Quái đồ gia dụng liên quan: Phi Thiên Hoạt Thổ Bình (tấn công đồ lý và ma thuật)Phân thưởng: 1.500.000 điểm gớm nghiệm
Cấp độ yêu cầu: 85Nhiệm vụ cần hoàn thành: lốt vếtNPC: Phổ Lạc La lữ khách (cạnh tiệm trang bị buôn) ( X = 6503 ; Y = 986)Mô tả: đưa tin tức mang đến Ca cô bé Chu LinhQuái vật dụng liên quan: không cóPhân thưởng: 10800 điểm ghê nghiệm
Cấp độ yêu cầu: 85Nhiệm vụ cần hoàn thành: Tin từ bạn bèNPC: Ca chị em Chu Linh ( X = 6294 ; Y = 1056)Mô tả: săn 500 Phá Thiên Hoạt Thổ BìnhQuái đồ vật liên quan: Phá Thiên Hoạt Thổ BìnhPhân thưởng: 1.570.000 điểm tởm nghiệm; 240.000 vàng; 50.000 điểm kinh nghiệm tay nghề kỹ năng.

Bạn đang xem: Bản đồ quái vật silkroad map 100


Cấp độ yêu cầu: 85Nhiệm vụ nên hoàn thành: ko cóNPC: Hoa Trọng Sinh (thương nhân ngôi trường An) ( X = 6510 ; Y = 995)Mô tả: thủ thỉ với Thầy mo Tố Linh (Am thầy mo -Tây trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Quái thiết bị liên quan: ko cóPhân thưởng: 21.000 điểm kinh nghiệm
Cấp độ yêu thương cầu: 85Nhiệm vụ nên hoàn thành: Mối thân thương của Hoa Trọng Sinh 1NPC: Hoa Trọng Sinh (thương nhân trường An) ( X = 6510 ; Y = 995)Mô tả: Bắt cóc thương hiệu trộm của thương hội (tầng 1 lăng chiêu mộ Tần Thủy Hoàng, lưu giữ ý: cần thiết sử dụng những item hỗ trợ dịch đưa khi thực hiện nhiệm vụ)Quái đồ liên quan: thương hiệu trộm của mến hộiPhân thưởng: 250.000 điểm tởm nghiệm; Búa sửa đồ.
Cấp độ yêu cầu: 86Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: không cóNPC: Thầy mo Tố Linh (Tây ngôi trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Mô tả: thu thập 100 “Hắc Tán”Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ (tấn công vật dụng lý)Phân thưởng: 1.235.000 điểm gớm nghiệm; 98.000 vàng.
Cấp độ yêu thương cầu: 86Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: không cóNPC: Iyang (Lính canh cổng Đông trường An) ( X = 6666 ; Y = 1146)Mô tả: tích lũy 30 “Cây cung của diệt Thiên Hoạt Thổ Bình”Quái đồ vật liên quan: khử Thiên Hoạt Thổ Bình (tấn công đồ dùng lý với ma thuật)Phân thưởng: 1.900.000 điểm ghê nghiệm; 150.000 vàng; 30.000 điểm kinh nghiệm tay nghề kỹ năng.
Cấp độ yêu cầu: 87Nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành: Bùa thuật 1NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Mô tả: tích lũy 125 “Bột xương tro”Quái thứ liên quan: Lý Thạch Đĩnh Quỷ (tấn công vật dụng lý)Phân thưởng: 1.600.000 điểm ghê nghiệm; 124.000 vàng.
Cấp độ yêu thương cầu: 88Nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành: thuốc mê 2NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Mô tả: tích lũy 150 Bạch Mê TánQuái thiết bị liên quan: Hoa cương Ám Đĩnh QuỷPhân thưởng: 2.000.000 điểm khiếp nghiệm; 10 Cuộn giấy giải dị trạng (trừ choáng cùng tê liệt) cấp cho tốc.
Cấp độ yêu thương cầu: 88Nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành: tích lũy mẫu giáp 1NPC: Thợ rèn Thiết Hiên (thợ rèn ngôi trường An) ( X = 6437 ; Y = 1100)Mô tả: thu thập 60 Cây yêu thương của Hộ Uý Thổ BìnhQuái trang bị liên quan: Hộ Úy Thổ Bình (tấn công thiết bị lý cùng ma thuật)Phân thưởng: 1.010.000 điểm khiếp nghiệm; 80.000 vàng.
Cấp độ yêu thương cầu: 89Nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành: Cây yêu mến của người đất nung 1NPC: Thợ rèn Thiết Hiên (thợ rèn trường An) ( X = 6437 ; Y = 1100)Mô tả: thu thập 40 Cây yêu thương của Thuỷ Hộ Thổ BìnhQuái thứ liên quan: Thủy Hộ Thổ Bình (tấn công đồ gia dụng lý cùng ma thuật)Phân thưởng: 1.350.000 điểm kinh nghiệm; 100.000 vàng.
Cấp độ yêu cầu: 90Nhiệm vụ cần hoàn thành: Cây yêu đương của người đất nung 2NPC: Thợ rèn Thiết Hiên (thợ rèn trường An) ( X = 6437 ; Y = 1100)Mô tả: thu thập 25 Cây yêu thương của Thủy Hộ Thổ BìnhQuái trang bị liên quan: tinh luyện Thổ Bình (tấn công vật lý cùng ma thuật)Phân thưởng: 1.830.000 điểm kinh nghiệm; 130.000 vàng.
Cấp độ yêu cầu: 90Nhiệm vụ nên hoàn thành: không cóNPC: Quách Uy (trưởng tiêu viên Trường An) ( X = 6303 ; Y = 1192)Mô tả: chuyển “mảnh đá ghép” đến Ha La hồ (trưởng tiêu cục Đôn Hoàng) ( X = 3515 ; Y = 2175), thừa nhận mảng đá cùng bình rượu tự Ha La hồ nước và đem lại choQuái đồ liên quan: ko cóPhân thưởng: 310.000 điểm gớm nghiệm.
Cấp độ yêu thương cầu: 90Nhiệm vụ đề nghị hoàn thành: túng thiếu kíp võ công 1NPC: Quách Uy (trưởng tiêu viên Trường An) ( X = 6303 ; Y = 1192)Mô tả: phá hủy Tinh Nhuệ Thổ Bình, thu thập 1 tảng đá trắng, 1 cục đá đen, 1 cục đá xanh, 1 cục đá đỏ.Quái vật dụng liên quan: giỏi nhất Thổ BìnhPhân thưởng: 1.400.000 điểm khiếp nghiệm; 102.000 vàng
Cấp độ yêu cầu: 90Nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành: bí kíp võ thuật 2NPC: Quách Uy (trưởng tiêu viên Trường An) ( X = 6303 ; Y = 1192)Mô tả: đưa viên đá với cổ từ bị mất mang đến thầy mo Tố Linh (Tây trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Quái thiết bị liên quan: ko cóPhân thưởng: 28.000 điểm gớm nghiệm.
Cấp độ yêu thương cầu: 90Nhiệm vụ phải hoàn thành: túng bấn kíp võ công 3NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây ngôi trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Mô tả: tích lũy Normal Stone Tablet.Lưu ý: + Vào nhóm phân tách điểm / phân chia đồ+ Chỉ rất nhiều thành viên đang làm cho / đã làm trách nhiệm này mới được dịch chuyển+ Chỉ trưởng nhóm mới thực hiện được giả Head of Hyun+ ngay lập tức cả khi bạn đã chết, sau thời điểm giết bị tiêu diệt 4 General Hyun, Bi, Ho, Jin, nhiệm vụ vẫn được hoàn tất.Quái đồ liên quan: Tomb General Hyun; Tomb General Bi; Tomb General Ho; Tomb General Jin.Phân thưởng: 1.600.000 điểm khiếp nghiệm; 24.000 điểm tay nghề kỹ năng
Cấp độ yêu thương cầu: 90Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: túng bấn kíp võ thuật 4NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây ngôi trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)Mô tả: gửi Phiến đá tinh khiết mang đến Quách Uy (trưởng tiêu viên Trường An) ( X = 6303 ; Y = 1192)Quái vật dụng liên quan: ko cóPhân thưởng: 28.000 điểm kinh nghiệm; 1 cuộn đổi khác giới tính giáp cao cấp.
Cấp độ yêu cầu: 90Nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành: khôngNPC: Dương Ích bỏ ra (tiệm thuốc Trường An) ( X = 6493 ; Y = 1100)Mô tả: thu thập 100 “Chân của Phi Trùng”Quái vật dụng liên quan: Phi TrùngPhân thưởng: 1.400.000 điểm gớm nghiệm; 102.000 vàng; 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Cấp độ yêu cầu: 91Nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành: Liệu pháp sau cuối 1NPC: Dương Ích chi (tiệm dung dịch Trường An) ( X = 6493 ; Y = 1100)Mô tả: tích lũy 125 “cánh của Giảo Trùng”Quái đồ dùng liên quan: Giảo TrùngPhân thưởng: 1.800.000 điểm ghê nghiệm; 130.000 vàng; 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Cấp độ yêu thương cầu: 91Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: không cóNPC: Y Sa tương khắc (thương gia bố Tư - ngôi trường An) ( X = 6503 ; Y = 1018)Mô tả: thu thập 25 “vảy của Minh XàQuái vật dụng liên quan: Minh XàPhân thưởng: 1.800.000 điểm gớm nghiệm; 130.000 vàng; 12.500 điểm tay nghề kỹ năng.

Xem thêm: Tinh Khuc Duong Hong Loan - Tiểu Sử Ca Sĩ Dương Hồng Loan


Cấp độ yêu thương cầu: 92Nhiệm vụ đề nghị hoàn thành: Liệu pháp cuối cùng 2NPC: Dương Ích đưa ra (tiệm thuốc Trường An) ( X = 6493 ; Y = 1100)Mô tả: tích lũy 150 “vỏ sống lưng của Xà Trùng”Quái đồ gia dụng liên quan: Xà TrùngPhân thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm; 170.000 vàng; 60.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Cấp độ yêu thương cầu: 93Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Yêu ước của Y Sa xung khắc 1NPC: Y Sa tương khắc (thương gia bố Tư - trường An) ( X = 6503 ; Y = 1018)Mô tả: thu thập 20 “vảy cứng của tương khắc Xà”Quái đồ dùng liên quan: tương khắc XàPhân thưởng: 2.000.000 điểm ghê nghiệm; 130.000 vàng; 40.000 điểm kinh nghiệm tay nghề kỹ năng
Cấp độ yêu thương cầu: 94Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: ko cóNPC: Thôi Bình (lính canh Hoàng Cung ngôi trường An) ( X = 3520 ; Y = 1150)Mô tả: thu thập 175 “Băng Khí”Quái thiết bị liên quan: Bách Hoa Linh Xà ThúPhân thưởng: 1.200.000 điểm gớm nghiệm; 190.000 vàng; 35.000 điểm tay nghề kỹ năng.
Cấp độ yêu cầu: 94Nhiệm vụ đề nghị hoàn thành: không cóNPC: Trân Trân (tiệm tạp hóa ngôi trường An) ( X = 6502 ; Y = 1068)Mô tả: thu thập 50 “nọc độc của Vũ Xà lân”Quái thứ liên quan: Độc Vũ Xà LânPhân thưởng: 1.000.000 điểm gớm nghiệm; 66.000 vàng.
Cấp độ yêu thương cầu: 94Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: trang sức vàng bạc tình 1NPC: Jinjin (tiệm tạp hóa ngôi trường An) ( X = 6502 ; Y = 1068)Mô tả: tinh luyện “nọc độc của Vũ Xà Lân”Quái vật dụng liên quan: ko cóPhân thưởng: không có.
Cấp độ yêu thương cầu: 94Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: trang sức đẹp vàng bạc đãi 2NPC: Trân Trân (tiệm tạp hóa trường An) ( X = 6502 ; Y = 1068)Mô tả: thu thập 10 ngọc Phi LinhQuái trang bị liên quan: Độc Vũ Xà lạm (nhận “cuốc chim” của Trân Trân cùng đi đến khoanh vùng của Độc Vũ Xà Lân, mang lại hang hễ lớn có cột mập ở giữa hang, bên trên cột có tương đối nhiều ngọc lớn, đứng gần cạnh vào cột và thực hiện cuốc chim để tích lũy ngọc).Phân thưởng: 400.000 điểm gớm nghiệm.
Cấp độ yêu thương cầu: 95Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: ko cóNPC: Trân Trân (tiệm tạp hóa ngôi trường An) ( X = 6502 ; Y = 1068)Mô tả: tích lũy “máu của Xà lấn Thú” (4 loại Xà Lân)Lưu ý: + đề nghị vào nhóm phân chia điểm / phân chia đồ+ Chỉ những thành viên sẽ hoặc đã làm nhiệm vụ này mới di chuyển được.+ Chỉ trưởng team mới thực hiện được explosive stone+ tức thì cả khi bạn đã chết, ví như 4 Xà lấn Khí, Thiền Xà Lân, Xà lấn Luật, Lão Xà lân chết, trách nhiệm vẫn hoàn thành.Quái vật dụng liên quan: Xà lạm Khí, Thiền Xà Lân, Xà lân Luật, Lão XàPhân thưởng: 2.000.000 điểm ghê nghiệm; 50.000 điểm kinh nghiệm tay nghề kỹ năng; 3 cuộn hồi phục cao cấp.
Cấp độ yêu cầu: 95Nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành: không cóNPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu (trưởng thôn phong phú - ngôi trường An) ( X = 6613 ; Y = 1103)Mô tả: tích lũy 60 “vảy của Hỏa Xà”Quái vật dụng liên quan: Hỏa XàPhân thưởng: 1.600.000 điểm kinh nghiệm; 107.000 vàng; 20.000 điểm tay nghề kỹ năng.
Cấp độ yêu cầu: 96Nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành: ko cóNPC: Hòa thượng Định Tuệ - miếu Từ Ân ( X = 6594 ; Y = 1250)Mô tả: tích lũy 100 “da của Phong Linh Xà Thú”Quái đồ dùng liên quan: Phong Linh Xà ThúPhân thưởng: 2.070.000 điểm ghê nghiệm; 140.000 vàng; 25.000 điểm tay nghề kỹ năng
Cấp độ yêu cầu: 97Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: ko cóNPC: Lục Chu (kỹ bạn nữ Trường An) ( X = 6285 ; Y = 1078)Mô tả: săn 300 Mỹ Hoa Xà NhânQuái thứ liên quan: Mỹ Hoa Xà NhânPhân thưởng: 1.300.000 điểm tởm nghiệm; 82.000 vàng; 15.000 điểm tay nghề kỹ năng
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ nên hoàn thành: ko cóNPC: tướng mạo quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: nói chuyện với KushyanQuái thiết bị liên quan: ko cóPhân thưởng: 16.000 điểm ghê nghiệm.
Cấp độ yêu thương cầu: 98Nhiệm vụ cần hoàn thành: yêu thương cầu trợ giúp của Tôn HuyềnNPC: tướng tá quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: tích lũy 100 xúc tuQuái đồ gia dụng liên quan: Xà lạm Hộ Thú; Xà lấn Liệm ThúPhần thưởng: 2.200.000 điểm ghê nghiệm.
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: tích lũy xúc tuNPC: tướng tá quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: săn 100 Xà lân Hộ Thú; 200 Xà lân Liệm Thú; 300 Xà lạm Thiên ThúQuái thiết bị liên quan: Xà lấn Hộ Thú; Xà lấn Liệm Thú; Xà lân Thiên ThúPhân thưởng: 2.530.000 điểm ghê nghiệm.
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ cần hoàn thành: Dàn trận kháng Xà LânNPC: tướng quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)Mô tả: săn chuyên Húc Huyền Vũ; Chu tước đoạt Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; tè Hạo Bạch Hổ.Lưu ý: + đề xuất vào nhóm phân tách điểm / phân chia đồ+ Chỉ những thành viên đang hoặc đang làm trách nhiệm này mới dịch rời được.+ Chỉ trưởng đội mới thủ thỉ được với tướng mạo Quân Tôn Huyền để dịch chuyển.+ tức thì cả khi chúng ta đã chết, nếu tấn công bại: siêng Húc Huyền Vũ; Chu tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; tiểu Hạo Bạch Hổ thì nhiệm vụ vẫn trả thành.Quái đồ vật liên quan: siêng Húc Huyền Vũ; Chu tước đoạt Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; tiểu Hạo Bạch HổPhân thưởng: 2.200.000 điểm ghê nghiệm; 80.000 điểm tay nghề kỹ năng; 5 Intensifing Elixir(weapon).
Cấp độ yêu thương cầu: 98Nhiệm vụ nên hoàn thành: ko cóNPC: đái Thất – Ăn mi ( X = 6282 ; Y = 1016)Mô tả: chuyển “vỏ thai khô” cho Dương Ích chi - chủ tiệm dung dịch Trường An ( X = 6493 ; Y = 1100)Quái đồ liên quan: không cóPhân thưởng: 16.000 điểm kinh nghiệm
Cấp độ yêu thương cầu: 98Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Yêu cầu của đái ThấtNPC: Dương Ích đưa ra - chủ tiệm thuốc Trường An ( X = 6493 ; Y = 1100)Mô tả: thủ thỉ với Walyoung ( X = 6612 ; Y = 1070)Quái vật dụng liên quan: không cóPhân thưởng: 16.000 điểm ghê nghiệm.
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: Liều giải độcNPC: vỏ hộp Nguyệt Ảnh( X = 6612 ; Y = 1070)Mô tả: gửi “bình máu” mang đến Dương Ích bỏ ra – chủ tiệm thuốc Trường An ( X = 6493 ; Y = 1100)Quái vật dụng liên quan: ko cóPhân thưởng: 16.000 điểm khiếp nghiệm.
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ đề nghị hoàn thành: tiết tụNPC: Dương Ích bỏ ra – nhà tiệm dung dịch Trường An ( X = 6493 ; Y = 1100)Mô tả: bắt giữ lại Xà lạm Liệm ThúQuái đồ liên quan: Xà lạm Liệm ThúPhân thưởng: 930.000 điểm kinh nghiệm.
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Bắt giữ lại Xà LânNPC: Dương Ích chi – chủ tiệm dung dịch Trường An ( X = 6493 ; Y = 1100)Mô tả: gửi “thuốc giải độc” mang lại Tiểu Thất ăn mày ( X = 6282 ; Y = 1016)Quái thiết bị liên quan: không cóPhân thưởng: 16.000 điểm ghê nghiệm
Cấp độ yêu thương cầu: 98Nhiệm vụ đề nghị hoàn thành: phương pháp thiếu hụtNPC: đái Thất hành khất ( X = 6282 ; Y = 1016)Mô tả: nói chuyện với: tè Ngọc (ca nữ), A Trân, Chu Linh, Lục Châu, Liễu MiQuái thứ liên quan: ko cóPhân thưởng: 16.000 điểm kinh nghiệm
Cấp độ yêu thương cầu: 98Nhiệm vụ cần hoàn thành: Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 1NPC: tè Thất ăn mày ( X = 6282 ; Y = 1016)Mô tả: thủ thỉ với Lý Bách Dũng - thống trị Hội (doanh trại quân nhóm Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Quái đồ vật liên quan: ko cóPhân thưởng: 16.000 điểm kinh nghiệm
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ đề nghị hoàn thành: Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 2NPC: Lý Bách Dũng - cai quản Hội (doanh trại quân nhóm Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: thu thập 20 “nước mắt của Bách Hoa Linh Xà Thú”Quái vật dụng liên quan: Bách Hoa Linh Xà ThúPhân thưởng: 440.000 điểm gớm nghiệm
Cấp độ yêu cầu: 98Nhiệm vụ nên hoàn thành: Nước đôi mắt của Xà ThúNPC: Lý Bách Dũng - quản lý Hội (doanh trại quân team Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: gửi “nước đôi mắt của Bách Hoa Linh Xà Thú” mang đến Hộp Nguyệt Ảnh ( X = 6612 ; Y = 1070)Quái thiết bị liên quan: ko cóPhân thưởng: 16.000 điểm tởm nghiệm
Cấp độ yêu cầu: 99Nhiệm vụ đề xuất hoàn thành: đưa nước đôi mắt của Xà ThúNPC: Lý Bách Dũng - thống trị Hội (doanh trại quân team Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: vận động và di chuyển tới “vùng khu đất nhiễm hoả” (tầng 5), sau lúc tới tầng 5 trở về chat chit với Lý Bách Dũng (thú vị tiếp theo sau mời lữ khách hàng tự khám phá... Rất rất thú vị)Quái vật dụng liên quan: không cóPhân thưởng: ko có
Cấp độ yêu thương cầu: 99Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Truy kiếm tìm Bạch XàNPC: Lý Bách Dũng (doanh trại quân đội Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: đưa “thư của Lý Bách” tới Mã Mộc Đề (thợ tiến thưởng Hoà Điền)Quái đồ gia dụng liên quan: ko cóPhân thưởng: 660.000 điểm gớm nghiệm
Cấp độ yêu thương cầu: 99Nhiệm vụ phải hoàn thành: Đến Hoà ĐiềnNPC: Lý Bách Dũng (doanh trại quân team Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: thu thập 100 “giọt lệ của Linh Xà”Quái thiết bị liên quan: Xà lấn Thiên ThúPhân thưởng: 450.000 điểm kinh nghiệm
Cấp độ yêu thương cầu: 99Nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành: Giọt lệ của Linh XàNPC: Lý Bách Dũng (doanh trại quân team Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: đưa thư của Lý Bách Dũng mang đến Thần VõQuái trang bị liên quan: không cóPhân thưởng: không có
Cấp độ yêu thương cầu: 99Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Đến vùng đất nhiễm hoả 1NPC: Thần VõMô tả: cùng đi cùng với Thần Võ đến lối thoát vào tầng 4Quái đồ dùng liên quan: ngay cạnh thủPhân thưởng: ko có
Cấp độ yêu thương cầu: 99Nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: Đến vùng đất nhiễm hỏa 2NPC: Lý Bách Dũng (doanh trại quân nhóm Trường An) ( X = 6246 ; Y = 1207)Mô tả: rỉ tai với Lý Bách DũngQuái đồ liên quan: không cóPhân thưởng: không có
Cấp độ yêu thương cầu: 99Nhiệm vụ phải hoàn thành: The truth 1NPC: hộp Nguyệt Ảnh ( X = 6612 ; Y = 1070)Mô tả: cùng Hộp Nguyệt Ảnh mang đến Vùng đất nhiễm hỏaQuái đồ liên quan: Xà lạm Thiên ThúPhân thưởng: 5 cuộn giấy hồi sinh 100% HP cùng MP ngay lập tức.
Cấp độ yêu cầu: 100Nhiệm vụ nên hoàn thành: thực sự 2NPC: hộp nguyệt ảnh ( X = 6612 ; Y = 1070)Mô tả: thu thập máu của Bạch XàLưu ý: + phải vào nhóm phân chia điểm / chia đồ+ Chỉ hầu hết thành viên sẽ hoặc đang làm nhiệm vụ này mới di chuyển được.+ Chỉ trưởng nhóm mới thủ thỉ được với Walyoung để dịch chuyển.+ tức thì cả khi chúng ta đã chết, nếu vượt mặt Thần Võ Hỏa Liệm Khách, Tiếu Tiếu Hắc Xà; Bạch Linh Xà, trách nhiệm vẫn trả thành.Quái đồ dùng liên quan: Thần Võ Hỏa Liệm Khách, Tiếu Tiếu Hắc Xà; Bạch Linh XàPhân thưởng: 2.740.000 điểm gớm nghiệm; 1 nhẫn cấp cho 98 (bất diệt 3 lần, như mong muốn 3 lần)
Cấp độ yêu thương cầu: 100Nhiệm vụ nên hoàn thành: tiết của bạch XàNPC: vỏ hộp Nguyệt Ảnh ( X = 6612 ; Y = 1070)Mô tả: đưa máu của Bạch Xà mang lại Tiểu Thất - hành khất Trường An( X = 6282 ; Y = 1016)Quái đồ dùng liên quan: không cóPhân thưởng: 865.000 điểm gớm nghiệm; 10.000 điểm kinh nghiệm tay nghề kỹ năng