#2 bảng bổ trợ tank sp

      265

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng hỗ trợ đường dưới, với những viên ngọc tái tổ hợp cho vị trí những tướng đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm giúp cho những vị tướng đi hỗ trợ phát huy tối đa sức mạnh của mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ cho Bard mạnh nhất

*

Đã có bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải mới này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Braum

*

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc bổ trợ cho Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Leona

*

Malphite

Bảng ngọc bổ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgana mạnh nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Nami

*

Poppy

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh nhất để anh em tham khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc bổ trợ Support Zilean chuẩn nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra hay dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng, chuyên đi hỗ trợ cho xạ thủ ở đường dưới mạnh nhất để mọi người có thể dùng để leo Rank xếp hạng.