Bảng Huấn Luyện Skill Quý Tử

      22

Hệ thống này tiếp tục duy trì hệ thống bồi dưỡng Quý Tử trong Dinh Phủ. Trong lần bồi dưỡng này, mục đích của người chơi là:

Bồi dưỡng độ thức tỉnh của Quý Tử đến 100%, sau đó sẽ nhận được một kỹ năng Thần Tướng ngẫu nhiên.

Bạn đang xem: Bảng huấn luyện skill quý tử

Bạn đang xem: Bảng huấn luyện skill quý tửBạn đang xem: Bảng skill quý tử titan

Trong quá trình bồi dưỡng lĩnh hội kỹ năng Thần Tướng, sau khi Quý Tử thức tỉnh 100%, người Quý Tử này có thể chọn 1 kỹ năng trong số những kỹ năng này.

Trong quá trình bồi dưỡng, có thể tích lũy thuộc tính thêm, cần tiêu hao nguyên liệu giác ngộ. Thuộc tính tích lũy được phải xem vận may của người chơi, có thể thiết lập lại nhiều lần để bồi dưỡng.

Tính cách của Quý Tử sẽ ảnh hưởng đến lợi ích hoặc vận may… trong mỗi lần bồi dưỡng.

Chỉ học thẻ trắng, người chơi sau khi thức tỉnh sẽ nhận được sự tăng trưởng thuộc tính 0 – 3 và 0.1 thuộc tính trưởng thành. Chỉ học thẻ lam, người chơi sau khi thức tỉnh sẽ được nhận thêm 4 – 6 thuộc tính tăng trưởng và 0.15 thuộc tính trưởng thành. Chỉ học thẻ tím, người chơi sau khi thức tỉnh sẽ nhận được thêm 8 – 10 thuộc tính tăng trưởng và 0.2 thuộc tính trưởng thành.

Thức tỉnh Quý Tử được mở khi Thành chính của người chơi đạt Lv150.

Giao Diện Hệ Thống


*

Quy Tắc Huấn Luyện

Mỗi lần tạo mới 3 – 4 thẻ cho 1 Quý Tử. Sẽ tự động thực hiện tạo mới trong trường hợp dưới đây:

Người chơi đã học một thẻ trong dãy thẻ tìm được.

Người chơi nhấn nút tạo mới.

3 thẻ đầu được tạo mới chắc chắn xuất hiện, đó là thẻ màu trắng, lam, tím ngẫu nhiên, cấp của 3 tấm thẻ đều như nhau.

Thẻ thứ 4 được tạo mới có xác suất xuất hiện kỹ năng hoặc sự kiện đặc biệt.

Học sự kiện đặc biệt sẽ tốn 50 Vàng.

Xem thêm: Về Nhà Đi Con 70 Review Tập 70 Về Nhà Đi Con, Lẩu Phố Bình Dương

Sau lần đầu thức tỉnh đến 100%, Quý Tử chắc chắn sẽ học được 1 kỹ năng tướng lục.

Trong quá trình huấn luyện, có thể tích lũy thuộc tính và thuộc tính trưởng thành, thuộc tính trưởng thành phải dựa vào mức gia tăng thẻ. Điểm cộng tối đa của 1 thuộc tính là 103 và 3.2 thuộc tính trưởng thành.

Sau khi Thức tỉnh thành công, thuộc tính của Quý Tử = thuộc tính lam + thuộc tính của tiềm năng thức tỉnh. (Ví dụ: Quý tử trước thức tỉnh có chỉ số là 97 + 3.0 và thuộc tính thức tỉnh là 6 + 0.2 thì thuộc tính của quý tử sẽ là: 103 + 3.2).


*

Sự Kiện Đặc Biệt

Sự kiện đặc biệt là một thẻ bài đặc biệt, sau khi nhấn vào, Quý Tử sẽ gặp phải 1 sự kiện ngẫu nhiên, tiếp theo, Quý Tử sẽ căn cứ vào tính cách của bản thân mà đưa ra phương án giải quyết ngẫu nhiên, sau đó sẽ đạt được kết quả khác nhau (tăng lính).


*

Huấn Luyện Liên Kích

Khi sự kiện được huấn luyện và thứ tự liên kích được thiết lập thống nhất với nhau, sẽ kích hoạt hiệu quả liên kích.

Trong quá trình liên kích, huấn luyện kỹ năng sẽ không làm gián đoạn liên kích, liên kích sẽ được tiếp tục sau khi học xong kỹ năng.

Quy Tắc Trùng Tu

Sau khi Quý Tử thức tỉnh, các trùng tu cho ra hiệu quả như sau:

Trùng tu thuộc tính: Trùng tu thuộc tính cơ bản và thuộc tính tăng trưởng, sau khi trùng tu, thuộc tính và số đó trưởng thành tăng khi thức tỉnh sẽ được thêm lại vào thuộc tính cơ bản, nhưng tối đa vẫn là 103 và 3.2.

Trung tu kỹ năng: Trên quy tắc không cần thay đổi.

Trùng tu môn học: Sau khi trùng tu thay thế, thuộc tính và kỹ năng nhận được từ tất cả thức tỉnh đều sẽ bị lãng quên.

Trùng tu thức tỉnh: Chỉ trùng tu tiềm lực thức tỉnh, giữ lại kỹ năng và các sự kiện đặc biệt tang lính, đồng thời có thể học kỹ năng mới.


*

Ảnh Hưởng Về Tính Cách

STT

Tính cách của Quý Tử

Tăng thêm

1

Dịu dàng

2

Nhút nhát

3

Trí Tuệ

Thức tỉnh và thuộc tính trưởng thành mà Thẻ nhận được +20%

4

Kiên cường

Khi lật thẻ ra sẽ có xác suất không tiêu hao số lần, cấp càng cao xác suất càng cao.