Các sét đồ thần trong mu

      560

Ngay dưới đây GamePrivate 24h tổng hợp đầy đủ các set đồ thần MU một cách chi tiết nhất theo tài liệu từ Webzen và các nguồn khác nhau để người chơi nắm bắt.

Bạn đang xem: Các sét đồ thần trong mu

Tuy khác nhau về phiên bản nhưng tính năng và set đồ vẫn giữ nguyên như sau:

*


1. Knight Leather Set

*

Bao gồm:

Mũ Da (+5-10 Nội Lực)Áo Da (+5-10 Nội Lực)Quần Da (+5-10 Nội Lực)Găng Da (+5-10 Nội Lực)Giày Da (+5-10 Nội Lực)Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

2 món : Gia tăng sức mạnh +103 món : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +104 món : Gia tăng nội lực tối đa +205 món : Tăng hồi phục nội lực +56 món : Gia tăng sức chống đỡ +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +10Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%Gia tăng sức mạnh +25

2. Hyperion Bronze Set

*

Bao gồm:

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +15Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng mana tối đa +30

3. Eplete Scale Set

*

Bao gồm:

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +153 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +504 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng máu +50Gia tăng nội lực +30Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10

4. Berserker Scale Set

*

Bao gồm:

Chân trâu xanhQuần trâu xanhÁo trâu xanhTay trâu xanhMũ trâu xanh

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Max damage +103 món: Max damage +204 món: Max damage +305 món: Max damage +40

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tuyệt chiêu: +40Sức mạnh tăng: +40

5. Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +303 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng máu +50Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25Sức sát thương phép thuật +15%

6. Kantata Plate Set

*

Bao gồm:

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +153 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +304 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức mạnh 15Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

7. Rave Plate set

*

Bao gồm:

Mũ plateQuần plateÁo plate

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Tấn công tăng +203 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Trang bị vũ khí 2 tay tấn công tăng +30%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

8. Hyon Dragon Set

*

Bao gồm:

Tay rồng đỏChân rồng đỏMũ rồng đỏKiếm điện

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +253 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20

9. Vicious Dragon Set

*

Bao gồm:

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +153 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20Gia tăng lực tấn công tối đa +30Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

10. Apollo Pad Set

*

Bao gồm:

Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)Nhẫn Phép Thuật

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +103 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +105 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +306 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nội lực tối đa +20Gia tăng sức sát thương chí mạng +10Gia tăng sức sát thương tối đa +10Gia tăng năng lượng +30

11. Evis Bone Set

*

Bao gồm:

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)Quần Xương (+5-10 Nội Lực)Giày Xương (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Gió

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +153 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức sát thương phép thuật +10%Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%Gia tăng khả năng tấn công +50Gia tăng hồi phục nội lực +5

12. Sylion Bone set

*

Bao gồm:

Tay xươngChân xươngÁo xươngMũ xương

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Tỷ lệ sát thương chí mạng +5%3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%4 món: Phòng thủ tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức mạnh +50Nhanh nhẹn + 50Thể lực + 50Nội lực + 50

13. Hera Sphinx Set

*

Bao gồm:

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +153 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng khả năng tấn công +50Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%Gia tăng lượng máu +50Gia tăng mana tối đa +50

14. Anubis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50

– Nuyên Set hoàn chỉnh

Sức sát thương phép thuật +10%Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng sức sát thương chí mạng +20Gia tăng sức sát thương tối đa +20

15. Isis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +103 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Sức sát thương phép thuật +10%Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

16. Ceto Vine Set

*

Bao gồm:

Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +103 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +504 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +205 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +10Gia tăng lượng máu +50Gia tăng sức mạnh +20

17. Gaia Silk Set

*

Bao gồm:

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +103 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +254 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%Gia tăng nhanh nhẹn +30Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10

18. Odin Wind Set

*

Bao gồm:

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +153 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +504 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +30Gia tăng mana tối đa +50Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%Gia tăng nội lực tối đa +50

19. Argo Spirit Set

*

Bao gồm:

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tấn công tối đa +30Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

20. Gywen Guardian Set

*

Bao gồm:

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 304 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tấn công tối đa +20Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng sức sát thương chí mạng +20Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

21. Aruane Guardian Set

*

Bao gồm:

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +103 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

22.

Xem thêm: Gia Đình Ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân

Gaion Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30Sức sát thương phép thuật +20%Gia tăng sức mạnh +30

23. Muren Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +103 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng sức chống đỡ +25Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%

24. Agnis Adamantine Set

*

Bao gồm:

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng sức sát thương chí mạng +20Gia tăng sức sát thương tối đa +20

25. Browii Adamantine Set

*

Bao gồm:

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +203 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%Gia tăng mệnh lệnh +30

26. Crono Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng sức sát thương chí mạng +20Gia tăng sức sát thương tối đa +20

27. Semeden Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng 30Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

28. Vega Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Mũ Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tỷ lệ tấn công tăng +503 món: thể lực tăng +504 món: Max damage + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương + 5%

29. Chamer Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: phòng thủ tăng +503 món: Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%4 món: Tấn công tăng + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%Tấn công tuyệt chiêu +30Sát thương hoản hảo tăng +20

30. Mahes Black Dragon set

*

Bao gồm:

Quần rồng đenKhiên đồng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max HP + 100Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%Tăng phòng thủ khi trang bị khiên 17%

31. Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần ánh trăngGậy hủy diệt

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Nội lực tăng + 200Tấn công phép tăng 9%Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

32. Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

TayChân

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max tăng HP + 200Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +3%Tỷ lệ sát thương chí mạng +3%

33. Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt bạch hổDây chuyền kỹ năng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Min damage +80Tấn công tuyệt chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 sát thương +4%

34. Bragi DarkPhoenix set

*

Bao gồm:

QuầnChânMũThiên ma kiếm

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +103 món: sức mạnh tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: sức mạnh tăng +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Min damage +30Tấn công tăng khi dùng kiếm 2 tay +6%Tỷ lệ x2 sát thương +3%Tấn công tuyệt chiêu +50

35. Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

QuầnChânÁoGậy phượngDây chuyền nước

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tỷ lệ x2 sát thương +1%3 món: tỷ lệ x2 sát thương +2%4 món: tỷ lệ x2 sát thương +3%5 món: nội lực tăng +10

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng khi dùng khiên +8%Tỷ lệ sát thương chí mạng +8%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%Loại bỏ phòng thủ sát thương +1%

36. Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

QuầnChânDây chuyền gióCung thánh nữ

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: min damage tăng +403 món: max damage tăng +404 món: min damage tăng +505 món: max damage tăng +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +7%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 7%Max HP + 50Phòng thủ tăng +20

37. Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânKiến quétDây chuyền sét

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +203 món: nhanh nhẹn tăng +204 món: thể lực tăng +205 món: nội lực tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ x2 sát thương +1%Tấn công phép tăng +1%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng 12%Tăng tấn công khi dùng kiếm +6%

38. Surt Glorious set

*

Bao gồm:

ÁoMũChânTayQuyền trượng đại vương

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: phòng thủ tăng khi dùng khiên +2%3 món: phòng thủ tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: Max HP tăng +70

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tuyệt chiêu tăng +40Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%Sát thương chí mạng tăng + 80Nội lực tăng +60

39. Elune Demonic set

*

Bao gồm:

QuầnTayGậyNhẫn băng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tỷ lệ sát thương hoàn hảo +8%3 món: tỷ lệ sát thương hoàn hảo +9%4 món: tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%5 món: tỷ lệ x2 sát thương +12%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng +40Tấn công tuyệt chiêu tăng +80Max Mana + 200Tấn công phép tăng +13%

40. Magni Piercing Grove set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũVuốt bạch longNhẫn gió

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: max damager tăng +53 món: max damager tăng +104 món: max damager tăng +155 món: max HP tăng +100

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +8%Sát thương hoàn hảo tăng + 10Tấn công tăng +60

41. Anas Hirat set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũKhiên Vis

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +203 món: phòng thủ tăng +404 món: tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tăng +20Sát thương chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên +5%

42. Akhir Hirat set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânNhẫn băng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: tấn công tăng +304 món: sát thương hoàn hảo tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sát thương chí mạng tăng + 20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

43. Camill Sate set

*

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên pen

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: min damage tăng + 303 món: max damage tăng + 504 món: tỷ lệ x2 sát thương + 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tăng + 20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên +5%

44. Cathy Sate set

*

Bao gồm:

TayChânQuầnNhẫn độc

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: nhanh nhẹn tăng + 304 món: sát thương hoàn hảo tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ tấn công chí mạng + 20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

Tổng cộng trong bài viết có 44 set thần Mu hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn, theo dõi GamePrivate 24h thường xuyên để cập nhật nhiều hướng dẫn khác của game Mu.