Các Sét Đồ Thần Trong Mu

      38

Ngay sau đây GamePrivate 24h tổng đúng theo tương đối đầy đủ những mix thứ thần MU một bí quyết chi tiết độc nhất vô nhị theo tài liệu tự Webzen và những mối cung cấp khác biệt nhằm người nghịch nắm bắt.

Bạn đang xem: Các sét đồ thần trong mu

Tuy không giống nhau về phiên bạn dạng tuy nhiên kĩ năng cùng phối đồ dùng vẫn không thay đổi như sau:

*


1. Knight Leather Set

*

Bao gồm:

Mũ Da (+5-10 Nội Lực)Áo Da (+5-10 Nội Lực)Quần Da (+5-10 Nội Lực)Găng Da (+5-10 Nội Lực)Giày Da (+5-10 Nội Lực)Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)Nhẫn Băng (+5-10 Nkhô hanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

2 món : Gia tăng sức khỏe +103 món : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +104 món : Gia tăng nội lực tối đa +205 món : Tăng phục hồi nội lực +56 món : Gia tăng sức chống đỡ +20

– Nguyên ổn Set trả chỉnh:

Gia tăng nkhô giòn nhứa +10Gia tăng độ chính xác của mức độ ngay cạnh thương thơm chí mạng 5%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương buổi tối đa 5%Gia tăng sức mạnh +25

2. Hyperion Bronze Set

*

Bao gồm:

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguim Set trả chỉnh:

Gia tăng nkhô giòn nhứa +15Gia tăng sức tiếp giáp thương thơm của xuất xắc chiêu +20Gia tăng mamãng cầu buổi tối đa +30

3. Eplete Scale Set

*

Bao gồm:

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng mức độ gần kề thương thơm của hay chiêu +153 Vật Phẩm : Gia tăng kĩ năng tấn công +504 Vật Phđộ ẩm : Sức sát thương thơm phép màu +5%

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng huyết +50Gia tăng nội lực +30Gia tăng mức độ chính xác của gần kề tmùi hương chí mạng 10%Gia tăng cường độ đúng đắn của sức liền kề thương tối đa +10

4. Berserker Scale Set

*

Bao gồm:

Chân trâu xanhQuần trâu xanhÁo trâu xanhTay trâu xanhMũ trâu xanh

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Max damage +103 món: Max damage +204 món: Max damage +305 món: Max damage +40

– Ngulặng Set trả chỉnh:

Tấn công giỏi chiêu: +40Sức khỏe khoắn tăng: +40

5. Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Áo Thiên Kyên (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Kyên (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Kyên ổn (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Kyên ổn (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng nội lực buổi tối nhiều +303 Vật Phđộ ẩm : Tỉ lệ đúng mực của tiếp giáp tmùi hương gấp đôi 5%4 Vật Phẩm : Gia tăng tích điện +15

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng máu +50Gia tăng sức ngay cạnh thương của hay chiêu +25Sức ngay cạnh thương thơm phép thuật +15%

6. Kantata Plate Set

*

Bao gồm:

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Gió (+5-10 Nkhô giòn Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng năng lượng +153 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +304 Vật Phđộ ẩm : Sức gần kề thương thơm phép thuật +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức mạnh 15Gia tăng mức độ gần kề thương của hay chiêu +25Gia tăng cường mức độ đúng đắn của sức giáp tmùi hương tối đa 10%Gia tăng tỉ trọng ra đòn có mức độ gần cạnh thương thơm tối nhiều +20

7. Rave sầu Plate set

*

Bao gồm:

Mũ plateQuần plateÁo plate

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Tấn công tăng +203 món: Tỷ lệ x2 sát tmùi hương +10%

– Nguim Set hoàn chỉnh:

Trang bị vũ trang đôi tay tiến công tăng +30%Tỷ lệ vứt bỏ phòng vệ đối thủ +5%

8. Hyon Dragon Set

*

Bao gồm:

Tay dragon đỏChân dragon đỏMũ dragon đỏKiếm điện

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng mức độ chống đỡ +253 Vật Phđộ ẩm : Tỉ lệ đúng chuẩn của gần cạnh tmùi hương gấp hai 10%

– Ngulặng Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức gần cạnh thương thơm của tuyệt chiêu +20Gia tăng mức độ đúng mực của gần kề thương chí mạng 15%Gia tăng cường độ đúng đắn của sức gần cạnh thương thơm tối đa 15%Gia tăng mức độ tiếp giáp tmùi hương tuyệt vời +20

9. Vicious Dragon Set

*

Bao gồm:

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng mức độ gần kề thương thơm của tuyệt chiêu +153 Vật Phẩm : Gia tăng mức độ sát tmùi hương +15

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của ngay cạnh thương gấp rất nhiều lần +10%Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20Gia tăng lực tấn công về tối nhiều +30Loại vứt kỹ năng phòng ngự kẻ địch +5%

10. Apollo Pad Set

*

Bao gồm:

Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)Nhẫn Phnghiền Thuật

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng năng lượng +103 Vật Phẩm : Sức liền kề thương thơm phép màu +5%4 Vật Phẩm : Gia tăng mức độ giáp thương của giỏi chiêu +105 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mamãng cầu về tối đa +306 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30

– Nguim Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nội lực buổi tối đa +20Gia tăng mức độ liền kề thương chí mạng +10Gia tăng mức độ tiếp giáp thương thơm buổi tối nhiều +10Gia tăng năng lượng +30

11. Evis Bone Set

*

Bao gồm:

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)Quần Xương (+5-10 Nội Lực)Giày Xương (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Gió

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức gần kề thương thơm của tuyệt chiêu +153 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng thể lực +20

– Ngulặng Set trả chỉnh:

Sức gần cạnh thương phép màu +10%Tỉ lệ đúng đắn của ngay cạnh thương thơm gấp đôi +5%Gia tăng khả năng tiến công +50Gia tăng phục sinh nội lực +5

12. Sylion Bone set

*

Bao gồm:

Tay xươngChân xươngÁo xươngMũ xương

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Tỷ lệ gần kề tmùi hương chí mạng +5%3 món: Tỷ lệ x2 ngay cạnh tmùi hương +5%4 món: Phòng thủ tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sức bạo dạn +50Nkhô nóng nhẹn + 50Thể lực + 50Nội lực + 50

13. Hera Sphinx Set

*

Bao gồm:

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +153 Vật Phẩm : Sức gần cạnh thương thơm phép màu +10%4 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mức độ phòng vệ của khiên 5%5 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguim Set hoàn chỉnh:

Gia tăng tài năng tiến công +50Gia tăng cường độ đúng đắn của gần cạnh thương thơm chí mạng +10%Gia tăng độ đúng mực của sức liền kề tmùi hương về tối đa +10%Gia tăng lượng máu +50Gia tăng mana buổi tối đa +50

14. Anubis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ đúng mực của ngay cạnh tmùi hương gấp hai +10%3 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mana buổi tối đa +50

– Nulặng Set hoàn chỉnh

Sức tiếp giáp thương phép thuật +10%Gia tăng độ đúng chuẩn của gần kề thương thơm chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của mức độ sát thương tối đa +15%Gia tăng mức độ sát tmùi hương chí mạng +20Gia tăng sức sát tmùi hương buổi tối nhiều +20

15. Isis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mức độ giáp thương thơm của giỏi chiêu +103 Vật Phđộ ẩm : Tỉ lệ chính xác của cạnh bên thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng tích điện +30Sức gần cạnh tmùi hương phép màu +10%Loại bỏ kĩ năng phòng ngự kẻ thù +5%

16. Cekhổng lồ Vine Set

*

Bao gồm:

Mũ Trinch Nữ (+5-10 Nội Lực)Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)Giày Trinc Nữ (+5-10 Nội Lực)Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +103 Vật Phẩm : Gia tăng lượng huyết +504 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng sức kháng đỡ +205 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%

– Nguim Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện +10Gia tăng lượng huyết +50Gia tăng sức khỏe +20

17. Gaia Silk Set

*

Bao gồm:

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh hao Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mức độ giáp tmùi hương của xuất xắc chiêu +103 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mana về tối nhiều +254 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10

– Nguyên ổn Set trả chỉnh:

Tỉ lệ đúng đắn của gần kề tmùi hương gấp rất nhiều lần +5%Gia tăng nhanh nhứa hẹn +30Gia tăng cường mức độ chính xác của mức độ gần kề thương thơm tối nhiều +10%Gia tăng tỉ lệ thành phần ra đòn tất cả mức độ sát thương thơm buổi tối đa +10

18. Odin Wind Set

*

Bao gồm:

Mũ Thiên Tkhô nóng (+5-10 Nội Lực)Áo Thiên Tkhô cứng (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Tkhô giòn (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Thanh khô (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Tkhô giòn (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +153 Vật Phẩm : Gia tăng lượng huyết +504 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng kĩ năng tiến công +50

– Ngulặng Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nkhô cứng nhứa hẹn +30Gia tăng mamãng cầu tối nhiều +50Loại vứt khả năng bảo vệ địch thủ +5%Gia tăng nội lực buổi tối đa +50

19. Argo Spirit Set

*

Bao gồm:

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh khô nhứa +30

– Nguim Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tấn công buổi tối nhiều +30Gia tăng mức độ gần kề thương thơm của xuất xắc chiêu +25Tỉ lệ đúng chuẩn của gần kề thương gấp đôi 5%

đôi mươi. Gywen Guardian Set

*

Bao gồm:

Áo Klặng Ngân (+5-10 Nội Lực)Găng Kyên Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kyên Ngân (+5-10 Nội Lực)Cung Bạc Tình (+5-10 Nkhô giòn Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của cạnh bên tmùi hương gấp đôi +10%3 Vật Phẩm : Gia tăng nkhô cứng nhẹn 304 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng lực tấn công buổi tối tgọi +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng lực tiến công tối nhiều +20Gia tăng cường độ đúng chuẩn của gần kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của mức độ liền kề thương tối nhiều +15%Gia tăng mức độ sát thương thơm chí mạng +20Gia tăng tỉ trọng ra đòn tất cả sức sát thương tối đa +20

21. Aruane Guardian Set

*

Bao gồm:

Mũ Kyên Ngân (+5-10 Nội Lực)Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Quần Klặng Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Klặng Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng sức tiếp giáp thương thơm +103 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của gần kề thương gấp hai +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức giáp thương thơm của tốt chiêu +20Gia tăng mức độ chính xác của gần cạnh thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng chuẩn của mức độ ngay cạnh tmùi hương tối nhiều +15%Loại vứt kĩ năng bảo vệ đối phương +5%

22. Gaion Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Loại quăng quật năng lực phòng ngự đối phương +5%3 Vật Phẩm : Tỉ lệ đúng chuẩn của cạnh bên thương thơm gấp đôi +15%

– Ngulặng Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức giáp tmùi hương của xuất xắc chiêu +15Gia tăng cường độ đúng chuẩn của sức sát tmùi hương buổi tối đa +15%Gia tăng cường độ mức độ gần kề thương buổi tối đa +30Sức tiếp giáp tmùi hương phép thuật +20%Gia tăng sức mạnh +30

23.

Xem thêm: Gia Đình Ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân

Muren Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức tiếp giáp thương của tuyệt chiêu +103 Vật Phẩm : Sức tiếp giáp tmùi hương phép màu +15%

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ đúng chuẩn của cạnh bên thương gấp đôi +10%Gia tăng cường độ chính xác của sát tmùi hương chí mạng +15%Gia tăng cường độ đúng chuẩn của sức tiếp giáp thương thơm tối đa +15%Gia tăng sức phòng đỡ +25Gia tăng sức gần kề thương thơm đến thiết bị 2 tay +20%

24. Agnis Adamantine Set

*

Bao gồm:

Mũ Huyền Tmáu (+5-10 Nội Lực)Áo Huyền Tngày tiết (+5-10 Nội Lực)Quần Huyền Ttiết (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát tmùi hương gấp hai +10%3 Vật Phẩm : Gia tăng mức độ phòng đỡ +40

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức gần kề thương thơm của tốt chiêu +20Gia tăng độ đúng đắn của tiếp giáp thương chí mạng +15%Gia tăng cường mức độ đúng chuẩn của sức tiếp giáp thương thơm tối đa +15%Gia tăng sức giáp thương thơm chí mạng +20Gia tăng mức độ giáp tmùi hương buổi tối nhiều +20

25. Browii Adamantine Set

*

Bao gồm:

Quần Huyền Ttiết (+5-10 Nội Lực)Giày Huyền Tngày tiết (+5-10 Nội Lực)Găng Huyền Ttiết (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng sức sát thương +203 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng sức gần kề thương thơm của hay chiêu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Gia tăng cường mức độ đúng chuẩn của giáp thương thơm chí mạng +15%Gia tăng mức độ đúng mực của mức độ ngay cạnh tmùi hương về tối nhiều +15%Loại vứt năng lực phòng vệ kẻ địch +5%Gia tăng mệnh lệnh +30

26. Crono Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ đúng mực của gần kề tmùi hương gấp rất nhiều lần +20%3 Vật Phẩm : Gia tăng sức kháng đỡ +60

– Ngulặng Set hoàn chỉnh:

Gia tăng mức độ gần kề thương thơm của tuyệt chiêu +30Gia tăng mức độ đúng chuẩn của ngay cạnh tmùi hương chí mạng +15%Gia tăng mức độ đúng đắn của sức ngay cạnh thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức tiếp giáp tmùi hương chí mạng +20Gia tăng sức gần cạnh thương thơm về tối nhiều +20

27. Semeden Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– Trang bị lẻ:

2 Vật Phẩm : Sức gần cạnh thương thơm phép thuật +15%3 Vật Phđộ ẩm : Gia tăng mức độ liền kề tmùi hương của hay chiêu +25

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Gia tăng tích điện 30Gia tăng cường mức độ đúng mực của liền kề thương chí mạng +15%Gia tăng cường độ đúng đắn của sức giáp thương thơm về tối nhiều +15%Loại bỏ kỹ năng phòng thủ đối phương +5%

28. Vega Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Mũ Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tỷ lệ tấn công tăng +503 món: thể lực tăng +504 món: Max damage + 30

– Nguim Set trả chỉnh:

Tỷ lệ liền kề thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất tăng +15%Tỷ lệ x2 gần kề thương thơm tăng +5%Tỷ lệ vứt bỏ phòng vệ kẻ thù + 5%

29. Chamer Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: bảo vệ tăng +503 món: Tỷ lệ x2 gần kề thương tăng +5%4 món: Tấn công tăng + 30

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ gần cạnh thương tuyệt vời tăng +15%Tấn công hay chiêu +30Sát tmùi hương hoản hảo tăng +20

30. Mahes Blaông xã Dragon set

*

Bao gồm:

Quần rồng đenKhiên đồng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Ngulặng Set hoàn chỉnh:

Max HPhường + 100Tỷ lệ vứt bỏ phòng vệ kẻ địch +6%Tăng bảo vệ khi sản phẩm khiên 17%

31. Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần ánh trăngGậy diệt diệt

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Nội lực tăng + 200Tấn công phép tăng 9%Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

32. Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

TayChân

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max tăng HP. + 200Tỷ lệ tiếp giáp thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +3%Tỷ lệ gần cạnh thương chí mạng +3%

33. Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt bạch hổDây chuyền kỹ năng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

Không

– Nguyên ổn Set trả chỉnh:

Min damage +80Tấn công hay chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 cạnh bên thương +4%

34. Bragi DarkPhoenix set

*

Bao gồm:

QuầnChânMũThiên ma kiếm

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: sức khỏe tăng +103 món: sức mạnh tăng +204 món: sức khỏe tăng +305 món: sức mạnh tăng +50

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Min damage +30Tấn công tăng khi dùng kiếm 2 tay +6%Tỷ lệ x2 gần kề thương thơm +3%Tấn công xuất xắc chiêu +50

35. Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

QuầnChânÁoGậy phượngDây chuyền nước

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: Xác Suất x2 gần kề tmùi hương +1%3 món: xác suất x2 cạnh bên tmùi hương +2%4 món: Xác Suất x2 cạnh bên thương thơm +3%5 món: nội lực tăng +10

– Ngulặng Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +8%Tỷ lệ gần kề thương chí mạng +8%Tỷ lệ gần kề tmùi hương tuyệt vời + 8%Loại bỏ phòng ngự ngay cạnh thương thơm +1%

36. Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

QuầnChânDây chuyền gióCung thánh nữ

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: min damage tăng +403 món: max damage tăng +404 món: min damage tăng +505 món: max damage tăng +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ ngay cạnh thương chí mạng tăng +7%Tỷ lệ tiếp giáp tmùi hương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 7%Max HPhường + 50Phòng thủ tăng +20

37. Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânKiến quétDây chuyền sét

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +203 món: nhanh khô nhẹn tăng +204 món: thể lực tăng +205 món: nội lực tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ x2 gần cạnh tmùi hương +1%Tấn công phxay tăng +1%Tỷ lệ sát thương tuyệt đối hoàn hảo tăng 12%Tăng tiến công khi dùng kiếm +6%

38. Surt Glorious set

*

Bao gồm:

ÁoMũChânTayQuyền trượng đại vương

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: phòng vệ tăng khi sử dụng khiên +2%3 món: che chở tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: Max HPhường. tăng +70

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Tấn công tuyệt chiêu tăng +40Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%Sát thương chí mạng tăng + 80Nội lực tăng +60

39. Elune Demonic set

*

Bao gồm:

QuầnTayGậyNhẫn băng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tỷ lệ gần kề tmùi hương tuyệt vời nhất +8%3 món: phần trăm ngay cạnh thương thơm hoàn hảo +9%4 món: Phần Trăm liền kề tmùi hương tuyệt đối hoàn hảo +10%5 món: Tỷ Lệ x2 cạnh bên thương +12%

– Nguyên ổn Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng +40Tấn công xuất xắc chiêu tăng +80Max Mana + 200Tấn công phnghiền tăng +13%

40. Magni Piercing Grove set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũVuốt bạch longNhẫn gió

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: max damager tăng +53 món: max damager tăng +104 món: max damager tăng +155 món: max HP. tăng +100

– Nguim Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ cạnh bên tmùi hương tuyệt vời +8%Sát thương thơm tuyệt đối tăng + 10Tấn công tăng +60

41. Anas Hirat set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũKhiên Vis

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +203 món: phòng thủ tăng +404 món: Xác Suất x2 liền kề thương +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công tăng +20Sát tmùi hương chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ gần cạnh tmùi hương tuyệt vời tăng +15%Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +5%

42. Akhir Hirat set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânNhẫn băng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tiến công xuất xắc chiêu tăng +303 món: tấn công tăng +304 món: gần kề tmùi hương hoàn hảo nhất tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sát thương chí mạng tăng + 20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ giáp thương tuyệt đối hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ địch thủ +5%

43. Camill Sate set

*

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên pen

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: min damage tăng + 303 món: max damage tăng + 504 món: Xác Suất x2 ngay cạnh thương + 10%

– Nguyên ổn Set hoàn chỉnh:

Tấn công tăng + 20Tỷ lệ gần kề tmùi hương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo +15%Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +5%

44. Cathy Sate set

*

Bao gồm:

TayChânQuầnNhẫn độc

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

2 món: tấn công hay chiêu tăng +303 món: nkhô giòn nhẹn tăng + 304 món: ngay cạnh tmùi hương tuyệt vời tăng +20

– Nguim Set trả chỉnh:

Tỷ lệ tấn công chí mạng + 20Tỷ lệ gần cạnh thương thơm chí mạng tăng +15%Tỷ lệ gần kề thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất +15%Loại bỏ bảo vệ địch thủ +5%

Tổng cùng trong nội dung bài viết bao gồm 44 mix thần Mu hi vọng đang đáp ứng được nhu yếu mày mò của khách hàng, quan sát và theo dõi GamePrivate 24h thường xuyên nhằm cập nhật nhiều gợi ý khác của game Mu.