Cách Thêm Theme Cho Win 7

      96
","product_id":0,"type":0,"date":1304417007,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4125/275392/cach-tao-theme-win-7-tao-thanh-file-co-the-cai-cho-cac-may-chay-win7-khac-duoc.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net

Bạn đang xem: Cách thêm theme cho win 7

*

Xem thêm: Cách Chơi Thiện Nữ U Hồn - Hướng Dẫn Chơi Game Thiện Nữ U Hồn

Tự chế tạo ra theme cho win7 hiện thời có rất nhiều theme gồm sẵn khiến cho bạn chỉnh sửa bối cảnh cho win7 cùng vista. Tuy vậy nếu bạn muốn tạo 1 theme đựng wallpaper của bản thân hay bật 1 đoạn nhạc mình đang có nhu cầu muốn khi khởi động win, login giỏi logout? tiếp sau đây ta sẽ áp dụng cách đơn giản và dễ dàng nhất để tự tạo 1 theme riêng mang đến mình. Đầu tiên,kích chuột phải vào desktop chọn personalization, click vào 1 theme aoer bất kỳ nào đó. Để chuyển đổi các desktopbackground, click vào desktopbackground mặt dưới, chọn browse dẫn tới thư mục chứa ảnh của bạn, click vào những bức ảnh bạn mong muốn là ảnh nền hoặc lựa chọn select all. Chọn cách thể hiện wallpaper, thời gian thay đổi các wallpaper ở bên dưới. Nếu như muốn các bức hình ảnh thay đổi lần lượt, kiểm tra vào shuffle -> chon save change nhằm lưu lại
*
Để đổi khác màu sắc theme lựa chọn window color, thiết lập cấu hình theo ý thích của người sử dụng Để chuyển đổi âm thanh chọn sound(cái này là sở trường của tôi), chọn kích hoạt muốn chuyển đổi âm thanh, browse cho tới nơi chứa file âm nhạc đó(chú ý là file này bắt buộc ngắn thôi vì chưng window sẽ ngóng chạy hoàn thành file nhạc trước khi xong hành động). Lựa chọn apply để kết thúc.(để cut 1 đoạn nhạc chúng ta thích, chúng ta có thể sử dụng các sof không giống nhau, tôi đề xuất nên cần sử dụng total video converter vừa convert định dạng các file, vừa cho phép cut và ghép file) như hình bên dưới mỗi khi tắt máy, win sẽ bật 1 đoạn nhạc trong bài bác he"s a pirate
*
Để đổi khác screensave chon screen saver, tự chọn theo ý muốn của bạn. Cuối cùng để lưu giữ theme ta chế tạo ra ra, chọn save theme. Theme này sẽ được lưu trong C:Users"tài khoản người dùng"AppDataLocalMicrosoftWin dowsThemes"tên các bạn đặt cho nó" chúng ta cũng có thể chọn save theme for sharing để share với bạn bè.


Tu1ef1 tu1ea1o theme mang đến win7 Hiu1ec7n nay cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u theme cu00f3 su1eb5n giu00fap bu1ea1n chu1ec9nh su1eeda giao diu1ec7n mang đến win7 vu00e0 vista. Tuy nhiu00ean nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n tu1ea1o 1 theme chu1ee9a wallpaper cu1ee7a mu00ecnh tuyệt bu1eadt 1 u0111ou1ea1n nhu1ea1c mu00ecnh thu00edch khi khu1edfi u0111u1ed9ng win, login giỏi logout? Du01b0u1edbi u0111u00e2y ta su1ebd su1eed du1ee5ng cu00e1ch u0111u01a1n giu1ea3n nhu1ea5t u0111u1ec3 tu1ef1 tu1ea1o 1 theme riu00eang cho mu00ecnh. u0110u1ea7u tiu00ean,ku00edch chuu1ed9t phu1ea3i vu00e0o desktop chu1ecdn personalization, click vu00e0o 1 theme aoer bu1ea5t ku00ec nu00e0o u0111u00f3. u0110u1ec3 cố u0111u1ed5i cu00e1c desktopbackground, click vu00e0o desktopbackground bu00ean du01b0u1edbi, chu1ecdn browse du1eabn tu1edbi thu01b0 mu1ee5c chu1ee9a u1ea3nh cu1ee7a bu1ea1n, click vu00e0o cu00e1c bu1ee9c u1ea3nh bu1ea1n muu1ed1n lu00e0 hu00ecnh nu1ec1n hou1eb7c chu1ecdn select all. Chu1ecdn cu00e1ch thu1ec3 hiu1ec7n wallpaper, thu1eddi gian núm u0111u1ed5i cu00e1c wallpaper u1edf bu00ean du01b0u1edbi. Nu1ebfu muu1ed1n cu00e1c bu1ee9c u1ea3nh nạm u0111u1ed5i lu1ea7n lu01b0u1ee3t, check vu00e0o shuffle -> chon save change u0111u1ec3 lu01b0u lu1ea1i u0110u1ec3 thay u0111u1ed5i mu00e0u su1eafc theme chu1ecdn window color, tu00f9y chu1ec9nh theo u00fd thu00edch cu1ee7a bu1ea1n u0110u1ec3 cầm cố u0111u1ed5i u00e2m thanh chu1ecdn sound(cu00e1i nu00e0y lu00e0 su1edf thu00edch cu1ee7a tu00f4i), chu1ecdn action muu1ed1n nỗ lực u0111u1ed5i u00e2m thanh, browse tu1edbi nu01a1i chu1ee9a tệp tin u00e2m thanh u0111u00f3(chu00fa u00fd lu00e0 file nu00e0y phu1ea3i ngu1eafn thu00f4i vu00ec window su1ebd chu1edd chu1ea1y hoàn thành file nhu1ea1c tru01b0u1edbc khi ku1ebft thu00fac hu00e0nh u0111u1ed9ng). Chu1ecdn apply u0111u1ec3 ku1ebft thu00fac.(u0111u1ec3 cut 1 u0111ou1ea1n nhu1ea1c bu1ea1n thu00edch, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng nhiu1ec1u sof khu00e1c nhau, tu00f4i khuyu1ebfn cu00e1o nu00ean du00f9ng total video clip converter vu1eeba convert u0111u1ecbnh du1ea1ng cu00e1c file, vu1eeba mang đến phu00e9p cut vu00e0 ghu00e9p file) nhu01b0 hu00ecnh bu00ean du01b0u1edbi mu1ed7i lúc tu1eaft mu00e1y, win su1ebd bu1eadt 1 u0111ou1ea1n nhu1ea1c vào bu00e0i he's a pirate u0110u1ec3 cố gắng u0111u1ed5i screensave chon screen saver, tu1ef1 chu1ecdn theo u00fd thu00edch cu1ee7a bu1ea1n. Cuu1ed1i cu00f9ng u0111u1ec3 lu01b0u lu1ea1i theme ta tu1ea1o ra, chu1ecdn save theme. Theme nu00e0y su1ebd u0111u01b0u1ee3c lu01b0u trong C:Users"tu00e0i khou1ea3n ngu01b0u1eddi du00f9ng"AppDataLocalMicrosoftWin dowsThemes"tu00ean bu1ea1n u0111u1eb7t cho nu00f3" Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 chu1ecdn save theme for sharing u0111u1ec3 phân tách su1ebb vu1edbi bu1ea1n bu00e8.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":275392,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208