Chờ em đánh răng xong nhé

      104

Một cô nàng nhanh nhẹn, giảo hoạt, hiếu thắng, không bao giờ chịu nói tiếng yêu trước người kia.

Còn hắn là một anh chàng bá đạo, luôn muốn nắm giữ thế chủ động trong mọi tình huống kể cả trong chuyện sự nghiệp hay yêu đương. Anh cũng chẳng bao giờ chịu nhún nhường trước cô.

Vậy nên cho dù anh có yêu đến đâu anh cũng không chịu cầu hôn trước. Tình yêu giữa họ giống như một cuộc “chiến tranh ngầm” mà ở đó hai con tim vẫn hướng về nhau.


- Choose -Hãy chờ em đánh răng xong nhé!- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 01- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 02- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 03-04- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 05- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 06- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 07- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 08- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 09-10- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 11-12- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 13-14- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 15-16- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 17-18- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 19-20- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 21-22- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 23- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 24- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 25- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 26 part 1- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 26 part 2- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 27- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 28- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 29-30- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 31- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 32- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 33- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 34- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 35- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 36- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 37-38- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 39-40- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 41-42- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 43- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 44- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 45- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 46- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 47- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 48- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 49- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 50- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 51- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 52- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 53- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 54- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 55- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 56- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 57- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 58- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 59-60- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 61-62- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 63- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 64 part 1- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 64 part 2- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 65- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 66- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 67- Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 68 - end

Tiếp nhận bản thảo