Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé

      435

Một cô nàng nkhô hanh nhứa, giảo quyệt, hiếu chiến thắng, không bao giờ chịu nói tiếng yêu thương trước người kia.

Còn hắn là một chàng trai bá đạo, luôn mong sở hữu vắt chủ động trong phần đông trường hợp kể cả vào cthị xã sự nghiệp tốt yêu thương. Anh cũng chẳng bao giờ chịu nhún nhường trcầu cô.

Vậy cần đến dù anh có yêu thương đến đâu anh cũng không chịu cầu hôn trcầu. Tình yêu thương giữa bọn họ y hệt như một cuộc “chiến tranh ngầm” cơ mà sống kia hai trái tim vẫn hướng đến nhau.


- Choose -Hãy hóng em đánh răng chấm dứt nhé!- Hãy chờ em tấn công răng kết thúc nhé! - Chương 01- Hãy ngóng em đánh răng ngừng nhé! - Chương thơm 02- Hãy chờ em tiến công răng xong xuôi nhé! - Chương thơm 03-04- Hãy ngóng em đánh răng xong nhé! - Chương thơm 05- Hãy đợi em tiến công răng xong xuôi nhé! - Chương thơm 06- Hãy hóng em tiến công răng xong xuôi nhé! - Chương thơm 07- Hãy hóng em tấn công răng kết thúc nhé! - Chương 08- Hãy ngóng em đánh răng kết thúc nhé! - Chương thơm 09-10- Hãy đợi em tiến công răng xong nhé! - Chương 11-12- Hãy đợi em đánh răng dứt nhé! - Cmùi hương 13-14- Hãy ngóng em đánh răng xong xuôi nhé! - Chương 15-16- Hãy đợi em tấn công răng chấm dứt nhé! - Chương 17-18- Hãy hóng em đánh răng xong nhé! - Cmùi hương 19-20- Hãy hóng em đánh răng hoàn thành nhé! - Chương 21-22- Hãy chờ em tấn công răng hoàn thành nhé! - Chương thơm 23- Hãy hóng em tấn công răng ngừng nhé! - Chương thơm 24- Hãy chờ em tấn công răng xong xuôi nhé! - Chương thơm 25- Hãy ngóng em tấn công răng ngừng nhé! - Cmùi hương 26 part 1- Hãy ngóng em đánh răng xong xuôi nhé! - Cmùi hương 26 part 2- Hãy chờ em tấn công răng chấm dứt nhé! - Chương 27- Hãy chờ em đánh răng ngừng nhé! - Chương thơm 28- Hãy ngóng em đánh răng kết thúc nhé! - Chương thơm 29-30- Hãy ngóng em đánh răng dứt nhé! - Cmùi hương 31- Hãy đợi em tấn công răng hoàn thành nhé! - Cmùi hương 32- Hãy ngóng em tấn công răng chấm dứt nhé! - Cmùi hương 33- Hãy đợi em đánh răng chấm dứt nhé! - Chương thơm 34- Hãy hóng em tiến công răng hoàn thành nhé! - Cmùi hương 35- Hãy chờ em tấn công răng xong xuôi nhé! - Cmùi hương 36- Hãy hóng em tiến công răng xong nhé! - Chương 37-38- Hãy đợi em đánh răng xong nhé! - Cmùi hương 39-40- Hãy ngóng em đánh răng ngừng nhé! - Cmùi hương 41-42- Hãy hóng em đánh răng kết thúc nhé! - Cmùi hương 43- Hãy hóng em đánh răng kết thúc nhé! - Cmùi hương 44- Hãy hóng em tiến công răng kết thúc nhé! - Chương thơm 45- Hãy chờ em tiến công răng kết thúc nhé! - Chương thơm 46- Hãy hóng em đánh răng ngừng nhé! - Chương 47- Hãy ngóng em đánh răng ngừng nhé! - Chương 48- Hãy hóng em tấn công răng hoàn thành nhé! - Chương thơm 49- Hãy hóng em đánh răng kết thúc nhé! - Chương 50- Hãy đợi em đánh răng xong xuôi nhé! - Chương thơm 51- Hãy đợi em tiến công răng chấm dứt nhé! - Chương thơm 52- Hãy ngóng em tấn công răng chấm dứt nhé! - Chương 53- Hãy chờ em đánh răng dứt nhé! - Chương thơm 54- Hãy đợi em tiến công răng xong nhé! - Cmùi hương 55- Hãy chờ em tiến công răng kết thúc nhé! - Chương thơm 56- Hãy ngóng em tấn công răng dứt nhé! - Cmùi hương 57- Hãy đợi em đánh răng ngừng nhé! - Chương thơm 58- Hãy chờ em tấn công răng dứt nhé! - Chương thơm 59-60- Hãy đợi em tiến công răng kết thúc nhé! - Chương thơm 61-62- Hãy đợi em đánh răng chấm dứt nhé! - Cmùi hương 63- Hãy hóng em tấn công răng xong nhé! - Chương thơm 64 part 1- Hãy ngóng em tấn công răng ngừng nhé! - Cmùi hương 64 part 2- Hãy hóng em đánh răng xong xuôi nhé! - Cmùi hương 65- Hãy hóng em đánh răng kết thúc nhé! - Chương 66- Hãy đợi em tiến công răng xong xuôi nhé! - Chương thơm 67- Hãy đợi em tấn công răng ngừng nhé! - Chương thơm 68 - end

Tiếp nhấn phiên bản thảo