Chuyển Ảnh Thành Tranh Vẽ Bằng Bút Chì Online

      65

Hướng dẫn chuyển ảnh thành tranh vẽ bằng photoshop online trên nền tảng website của photo editor online giúp chuyển ảnh thành tranh vẽ bút chì đơn giản và nhanh chóng cho những người bạn muốn có ảnh vẽ bằng bút chì.

Với cách chuyển ảnh thành tranh vẽ trên photoshop! Bạn gần như có ngay tranh vẽ bằng bút chì để lưu trữ lại kỹ niệm của mình. Thậm chí nếu thực hiện thao tác thuần thục trong photoshop online, bạn hoàn toàn có 1 tấm ảnh gần giống tranh bút chì thật.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
loại bỏ điểm ảnh trên layer Draw textture maps

Video hướng dẫn chuyển ảnh thành tranh vẽ

Đây là video từ kênh youtube học photoshop online của tôi. Nó quay lại từng bước thao tác tôi thực hiện trong bài viết cách chuyển ảnh thành tranh vẽ. Hy vọng video sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách thức làm việc của bài viết – khi vốn từ vựng của tôi không được tốt trong bài!