Lỗi không kết nối được vpn

      69
Windows Server 2012 R2 Datacenter Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2012 R2 Essentials Windows Server 2012 R2 Foundation Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Windows RT 8.1 Xem thêm...Ít hơn

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:

Bạn chạy ứng dụng khách hàng di động an toàn của Cisco AnyConnect để thiết lập kết nối mạng riêng ảo (VPN) trong Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2.

Bạn đang xem: Lỗi không kết nối được vpn

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy truy cập victaland.com.vn Update.victaland.com.vn Update sẽ giúp bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer (MS15-018) ba hoặc lỗ hổng trong SChannel có thể cho phép bỏ qua tính năng bảo mật: ngày 10 tháng 12 năm 2015 (MS15-031). Nếu bạn tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật theo cách thủ công, tham khảo phần mềm ảnh hưởng bảng trong victaland.com.vn Security Bulletin MS15-018 tải liên kết.

Trạng thái

victaland.com.vn đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của victaland.com.vn được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Xem thêm: - Thủ Thuật Quay Bấu Vật Cf Đột Kích Thành Công Cao

Tham khảo

Xem ngữ victaland.com.vn sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin


Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với victaland.com.vn sản xuất. victaland.com.vn không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia victaland.com.vn dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
victaland.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California © victaland.com.vn 2023