Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Tinh Anh Rừng Bóng Ma

      15

Tính năng Thợ Săn chi phí Thưởng vẫn là nơi những cao thủ võ lâm thi triển võ nghệ và giành lấy những bảo bối danh chấn giang hồ. Để tham gia tính năng lạ một cách trọn vẹn hơn, quý thân sĩ hãy chú ý các nội dung như sau:


Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ tinh anh rừng bóng ma

Thời gian: hoạt động diễn ra vào 2 đợt từng ngày như sau: Đợt 1 Đợt 2
16h00 - 16h30 22h00 - 22h30
Điều kiện: Nhân sĩ yêu cầu gia nhập 1 trong những 3 thế lực mới rất có thể tham gia.
Nhân vật tất cả điểm kinh nghiệm đạt mức tối đa sẽ không thể nhận được phần thưởng.Hành trang nhân vật không đủ ô trống cần thiết thì nhận thưởng vẫn thất bại.Một số nhân đồ dùng dưới cấp cho 90 (tất cả những cấp gửi sinh) bắt buộc nhận và trả nhiệm vụ.

Xem thêm: Top 9 Pokemon Emerald Việt Hóa 100%, Pokemon Emerald Việt Hóa 100%

Hình ảnh Mô tả
*
Vị trí: Thất Lạc Nhai (173/204). Chức năng: Truyền tống vào phiên bản đồ Thiên Âm Thánh Địa. Phạt thưởng hoạt động.

lúc đến thời gian quy định, người chơi hội thoại với NPC thô Mộc Đại Sự (173/204 – Thất Lạc Nhai) để vào phiên bản đồ Thiên Âm Giáo. Khi vào bản đồ sẽ nhận ra 8 Huy Hiệu Võ Lâm Minh trong hành trang.

*

sau khi người chơi bị tiến công bại, sẽ hồi sinh ở điểm bỗng nhiên trên bạn dạng đồ, đôi khi tổn thất một phần Huy Hiệu Võ Lâm Minh (Tối đa không được không ít hơn 16 cái, về tối thiểu không được ít hơn 1 cái), phần huy hiệu bị mất đó sẽ chuyển sang cho tất cả những người tiêu diệt.

*

Trong bản đồ, từng 10 phút thì sẽ khởi tạo mới 3 NPC (220/213 - 227/201 - 229/200) dùng để làm nộp Huy Hiệu Võ Lâm Minh, NPC sống thọ 2 phút sẽ biến mất. Bạn chơi đề xuất sở hữu hơn 8 cái Huy Hiệu Võ Lâm Minh mới có thể nộp con số dư. Hệ thống ghi nhận số lượng Huy Hiệu Võ Lâm Minh tích điểm được vào trận đó.

*

sau khi hết thời hạn thi đấu, bạn chơi rất có thể đến bản đồ Thất Lạc Nhai để ra ngoài.

*


Hệ thống sẽ phát thưởng dựa theo số lượng Huy Hiệu Võ Lâm Minh đang nộp hoặc còn trong hành trang nhân vật.Nếu nhân vật vẫn nộp Huy Hiệu mang lại NPC vẫn phát thưởng dựa vào số huy hiệu vẫn nộp.Nếu nhân đồ gia dụng không nộp Huy Hiệu đã phát thượng dựa vào số lượng Huy Hiệu còn trong hành trang (không tính 8 Huy Hiệu vẫn phát). Lưu ý: Trong thời gian hoạt động, nếu rời khỏi bản đồ pk thì Huy Hiệu Võ Lâm Minh sẽ biến mất hết. Cho nên vì thế nhân sĩ bắt buộc nhận thưởng bằng cách nộp Huy Hiệu để phòng tránh hồ hết trường thích hợp không ý muốn muốn.Số Huy Hiệu vẫn nộpPhần thưởng
02.000.000 ghê nghiệm
10 danh vọng nạm lực
1 - 8 3.500.000 khiếp nghiệm
10 danh vọng nạm lực
01 Lôi Viêm Thạch
9 - 16 5.000.000 ghê nghiệm
20 danh vọng rứa lực
02 Lôi Viêm Thạch
01 Xẻng Kho Báu
17 - 24 10.000.000 gớm nghiệm
20 danh vọng núm lực
01 Lôi Viêm Thạch
02 Hào Hiệp Lệnh
01 Xẻng Kho Báu

*