Castleclash:quyết Chiến

      29

Bạn đang xem: Castleclash:quyết chiến

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Giới thiệu MMLive app và đánh giá ưu điểm của ứng dụng

Loạn Thành Chiến (Package Name: com.igg.android.castleclashvn) is developed by IGG.COM & the latest version of CastleClash:Quyết Chiến-Gamota 3.3.4 was updated on January 14, 2023. CastleClash:Quyết Chiến-Gamota is in the category of Strategy. You can kiểm tra all apps from the developer of CastleClash:Quyết Chiến-Gamota and find 156 alternative apps lớn CastleClash:Quyết Chiến-Gamota on Android. Currently this tiện ích is for free.This tiện ích can be downloaded on app android 4.1+ on victaland.com.vn or Google Play.All APK/XAPK files on victaland.com.vn are original & 100% safe with fast download.
1. Tướng tá mới: Đấu Sĩ Mako2. Skin tướng tá mới: "Bạo Ngư Giáp" (Đấu Sĩ Mako)3. Avatar tướng mạo mới: Đấu Sĩ Mako4. Đá Tinh/Kỹ Năng mới: Cuồng Huyết5. Vật dụng Phụ kiện mới: bộ Rắn Bạc, cỗ Thánh Hộ6. Tuấn kiệt mới: download Ngọc dấn Mảnh lì xì và cần sử dụng Mảnh tặng Lì Xì lúc Chat.7. Ải team Hang quái thú mới: Vực Quỷ Thét 48. đồ họa tin nhắn hệ thống.9. đồ họa Nhà Tướng và Totem Tướng.