Tăng điểm thiên vương thương võ lâm 1

      100
III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Thiên Vương Thương Pháp Võ Lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Thiên Vương Thương PhápIV. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Thiên Vương Đao Pháp Võ Lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Thiên Vương Đao PhápV. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Thiên Vương Chùy Pháp1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Thiên Vương Chùy PhápVI. Vị trí địa lý và NPC quan trọng của Thiên Vương Bang

I. Giới thiệu môn phái Thiên Vương Võ Lâm 1

Thiên Vương Bang bốn bể là sông hồ, Bang chúng an cư lạc nghiệp. Đệ tử Thiên Vương Bang rất đoàn kết, hào khí xung thiên, xem trọng nghĩa khí, ai ai cũng là hảo hán. Thiên hạ vang danh luyện ngoại công, nổi tiếng với các tuyệt kỹ như Bá Vương Tam Kim, Hào Hùng Trảm, Tung Hoành Bát Hoang…


*

> Toàn tập Nhiệm vụ môn phái Thiên Vương Lv10-120

III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Thiên Vương Thương Pháp Võ Lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Thiên Vương Thương Pháp


*

a. Chiêu thức Thiên Vương Thương PhápKỹ năng 90: Truy Tinh Trục Nguyệt;Kỹ năng 120: Đảo Hư Thiên;Kỹ năng 150: Bá Vương Tam Kim.

Bạn đang xem: Tăng điểm thiên vương thương võ lâm 1

b. Ưu điểm của Thiên Vương Thương PhápKháng rất trâu, lực tay tốt;Tỷ lệ xuất chiêu liên tục 3 phát;Kháng phòng thủ vật lý rất cao nênkhông sợ phái ngoại công.c. Nhược điểm của Thiên Vương Thương PhápChạy bộ và không có kỹ năng tăng tốcđộ di chuyển.

2. Cách tăng điểm tiềm năng của Thiên Vương Thương Pháp

Cấp 1-cấp9 (40 point)

35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sứcmạnh;25 thân pháp + 15 thân pháp = 40thân pháp;25 sinh khí + 5 sinh khí=30 sinhkhí.

Cấp 9-cấp18 (45 point)

55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sứcmạnh;40 thân pháp + 10 thân pháp = 50thân pháp;30 sinh khí+5 sinh khí= 35 sinhkhí.

Cấp18-cấp 27 (45 point)

85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh;50 thân pháp + 15 thân pháp = 65thân pháp;35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinhkhí.

Cấp27-cấp 36 (45 point)

110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sứcmạnh;65 thân pháp+10 thân pháp = 75thân pháp;40 sinh khí +5 sinh khí = 45 sinhkhí.

Cấp36-cấp 45 (45 point)

140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sứcmạnh;75 thân pháp + 15 thân pháp = 90thân pháp;45 sinh khí + 5 sinh khí = 50 sinhkhí.

Cấp45-cấp 54 (45 point)

165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sứcmạnh;90 thân pháp + 10 thân pháp = 100thân pháp;50 sinh khí + 5 sinh khí = 55 sinhkhí.

Cấp54-cấp 63 (45 point)

195 sức mạnh + 30 sức mạnh = 225 sứcmạnh;100 thân pháp + 15 thân pháp =115thân pháp.

Cấp63-cấp 72 (45 point)

225 sức mạnh + 45 sức mạnh = 260 sứcmạnh;115 thân pháp+10 thân pháp = 125thân pháp.

Cấp72-81 (45 point)

125 thân pháp +15 thân pháp = 140thân pháp;55 sinh khí + 30 sinh khí = 85sinh khí.

Cấp 81-90 (45 point )

85 sinh khí + 45 sinh khí= 130 sinh khí.

Như vậy ở cấp90 của Thiên Vương Thương Pháp sẽ là 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí

Khuyếnkhích việc tăng point cho Thiên Vương Thương Pháp sau 90:

Thân pháp lên 200-210Độ chính xác lên >7000

3. Cách tăng điểm kỹ năng của Thiên Vương Thương Pháp

Thương Pháp của Thiên Vương Bang là đường khóchơi nhất trong ba đường vì Thương đòi hỏi Độ chính xác cao, lực tay không nhỏvà một lượng Sinh khí vừa đủ để có khả năng chống chịu trong loạn chiến.

Ngay từ đầu khi chơi Thiên Vương Thương Pháp,đa phần người chơi không phải vì thương mạnh hay yếu mà là vì đánh thương rất đẹp,càng lên cao, các chiêu 3x, 6x rồi 9x thay đổi làm cho thương pháp có một vẻ đẹpthật hoa mỹ.

1 Thiên Vương Bang – Thương Pháp bắt đầu thànhhình ở giai đoạn sau cấp 135 đối với những người không sách vở).

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Tài Linh 13:13, Cuộc Sống Làm Nail Của Nghệ Sĩ Tài Linh Ở Mỹ

Giai Đoạn 120-130

Ở giaiđoạn này các bạn có khoảng:

120 điểm kỹ năng;600 điểm tiềm năng.

(chưa tính 35 Sức Mạnh,25 Thân Pháp và 25 SinhKhí gốc)

Phân bổđiểm tiềm năng:

285 Sức Mạnh;225 Thân Pháp;175 Sinh Khí.

Phân bổđiểm kỹ năng:

30 Thiên Vương Chiến Ý;20 Thiên Vương thương pháp;20 Huyết Chiến Bát Phương;20 Dương Quan Tam Điệp;10 Hồi Phong Lạc Nhạn;10 Kim Chung Tráo10 Tĩnh Tâm Quyết1 Đoạn Hồn Thích;

Nếu cầm1 thương trắng tinh, sẽ có khoảng:

3200 lực tay max;8500 Độ chính xác;5400 SL (chưa tính đồ trên người).

Thiên vương là phái đánh cận chiến, trong đánhhội đồng thường là phái phải chịu bom đạn nhiều nhất, nên Sinh Lực và mức khángrất quan trọng đối với chúng ta.

“Muốn giết được kẻ thù, trước tiên mìnhphải sống sót”. Lượng máu tối thiểu luôn là 6500, không thể ít hơn!

Giai Đoạn 130-140

Ở giai đoạn trước, nhân vật chúng ta đã dần dầnthành hình.

Ở giai đoạn này, tiếp tục nâng chiêu 10 HồiPhong Lạc Nhạn cho Max ! Còn về tiềm năng, tăng Thân Pháp đến khoảng 240 đến250.

Trong giai đoạn này Hồi Phong Lạc Nhạn đã cảithiện lực tay khá đáng kể, do vậy Thiên Vương Thương Pháp chú trọng tiềm năngcho Thân Pháp để có Độ chính xác, nâng SL lên > 6000 (chưa kể đồ ).

Sau khi max Chiêu 1x, tiếp tục tăng vào TĩnhTâm Quyết để nâng Độ chính xác, còn tiềm năng tăng vào Sức Mạnh Để cải thiện lựctay.

Ở cấp140

Sở hữu 139 kỹ năng, 695 Tiềm năng (chưa kể tiềmnăng gốc )

Phân bổđiểm Tiềm năng:

330 Sức Mạnh;250 Thân Pháp;200 Sinh Khí.

Phân bổđiểm Kỹ năng

30 Thiên Vương Chiến Ý;20 Thiên Vương thương pháp;20 Huyết Chiến Bát Phương;20 Dương Quan Tam Điệp;10 Hồi Phong Lạc Nhạn;14 Tĩnh Tâm Quyết;5 Đoạn Hồn Thích;10 Kim Chung Tráo.

Với 1 chiếc thương trắng sẽ có khoảng 3670 Lựctay max, 10200 Độ chính xác

> 6000 SL (chưa kể đồ)

Nếu chưa hài lòng thì tiếp tục cày cấp hoặcmua VLMT + TTK để ăn.

Giai Đoạn 140-150

Tiếp tục tăng Max Tĩnh Tâm Quyết, tăng Sức Mạnhđể cải thiện lực tay.

Thân Pháp 250 là đủ đối với 1 Thiên Vương Bangthương, lúc này chúng ta sẽ có 11300 Độ chính xác (chưa kể vũ khí).

Từ giai đoạn 120 đến 140 thì Tỉ lệ Tấn côngchí mạng chỉ có 85%. Thiên Vương Thương pháp có Damage thất thường nhất trongcác phái, rất khó đánh, lúc cao, lúc thấp,trong quá trình đánh, chí mạng nhảy phụ thuộc vào Tỉ lệ tấn công chí mạng vàxác suất đánh trúng đối phương đó.

Cấp 150: Với 149 Kỹnăng, 745 Tiềm năng (chưa kể gốc )

Phân bổđiểm tiềm năng:

380 Sức Mạnh;250 Thân Pháp;200 Sinh Khí.

Phân bổđiểm kỹ năng:

30 Thiên Vương Chiến Ý;20 Thiên Vương thương pháp;20 Huyết Chiến Bát Phương;20 Dương Quan Tam Điệp;10 Hồi Phong Lạc Nhạn;1 Thiên Vương Đao Pháp (hỗ trợ);1 Thiên Vương Chùy Pháp (hỗ trợ);12 Kim Chung Tráo;20 Tĩnh Tâm Quyết;5 Đoạn Hồn Thích.

Với 1 chiếc thương Trắng sẽ có: 3850 Lực tay Max, 11600 Độ chính xác.

IV. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Thiên Vương Đao Pháp Võ Lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Thiên Vương Đao Pháp