TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA TÍCH SAU:

      55
(HNM) - tức thì từ những bài học kinh nghiệm vỡ lòng đầu tiên, thuộc với hồ hết phép toán cơ bản là cộng, trừ, nhân và phân chia trong hệ đếm, ta đã làm được học với hiểu về có mang chữ số tận cùng.

Bạn đang xem: Tìm chữ số tận cùng của tích sau:

Ví dụ như trong phép cộng, ta biết 6 + 10 = 16, hay như là trong bạn dạng cửu chương ta được học thuộc lòng 6 x 6 = 36. Mặc dù vậy, phải đến các lớp lớn hơn, ta bắt đầu được học tập và làm cho toán về tìm kiếm chữ số tận cùng. Những kết quả cơ phiên bản về dạng toán này đã được xuất hiện từ khôn cùng sớm trong quá trình học. Ta hoàn toàn có thể liệt kê một vài đặc thù của chữ số tận cùng như sau:
1) một số trong những cộng thêm 10 thì hiệu quả giữ nguyên hàng solo vị.2) một trong những nhân cùng với 10 thì công dụng luôn bao gồm chữ số hàng đơn vị chức năng bằng 0.3) một số trong những chẵn nhân cùng với 5 luôn tận cùng bởi 0, một vài lẻ nhân cùng với 5 luôn tận cùng bởi 5.4) nhiều số tận cùng là 1 trong những nhân với nhau ra công dụng có chữ số tận cùng bởi 1. Tương tự như với những số tận cùng vị 0, 5 hoặc 6 nhân với nhau.Ta cũng vận dụng chữ số tận cùng để tính nhanh một tổng hay 1 tích. Sau đây là một số dạng toán thường chạm chán về chữ số tận cùng.Bài toán 1. Tính nhanh: A = 27 + 12 + 73; B = 36 + 48 + 63 + 22.Bài làm. A = 27 + 12 + 73 = (27 + 73) + 12 = 100 + 12 = 112.B = 36 + 48 + 63 + 22 = (36 + 63) + (48 + 22) = 100 + 70 = 170.Bài toán 2. Search chữ số tận cùng của các biểu thức sau: a) A = 65 x 66 x 67 x 68 x 69.b) B = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9.c) C = 32 x 55 x 87 - 21 x 45 x 93.Bài làm. A) Tích 65 x 66 tận cùng bằng 0. Vậy A tận cùng bởi 0.b) Tích 4 x 5 tận cùng bằng 0. Vậy B tận cùng bởi 0.c) Tích 32 x 55 tận cùng bằng 0. Vậy 32 x 55 x 87 tận cùng bằng 0. Tích 21 x 45 x 93 tận cùng bởi 5. Vậy C tận cùng bằng 5.Bài toán 3. Search chữ số tận thuộc của:a) Tích A = 19 x 29 x 39 x 49 x 66 x 76 x 86 x 96.b) Tích gồm 2011 số 3: B = 3 x 3 x... X 3.c) Tích 1006 số lẻ đầu tiên: C = 1 x 3 x 5 x... X 2011.Bài làm.

Xem thêm: Gia Đình Siêu Sao - Game Người Nổi Tiếng

A) Tích 19 x 29 tận cùng bởi 1, tích 39 x 49 tận cùng bằng 1. Tích 66 x 76 x 86 x 96 tận cùng bằng 6. Vậy A tận cùng bằng 6.b) Tích 3 x 3 x 3 x 3 tận cùng bởi 1. Phân chia 2011 cho 4 được thương bằng 502 dư 3. Tích có 2008 số 3 tận cùng bởi 1. Tích 3 x 3 x 3 tận cùng bởi 7. Vậy B tận cùng bởi 7.c) trong C gồm thừa số 5 đề xuất C tận cùng là 5 hoặc 0. Bởi C lẻ phải C tận cùng bằng 5.Bài toán 4. Không làm phép tính, hãy cho biết thêm kết quả những phép tính sau đúng tuyệt sai? lý giải cách làm.a) 19 x 15 x 2011 = 747341.b) 1221 + 847 + 99 + 32 = 2187.c) (2001 + 2003 + 2005) x 100 = 60091.a) Sai. Vày tích 19 x 15 x 2011 tận cùng bằng 5.b) Sai. Vị 1221 + 847 + 99 + 32 = (1221 + 99) + (847 + 32) tận cùng bằng 9.c) Sai. Do tích sinh hoạt vế trái tận cùng bởi 0.Bài toán 5. Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x... X 48 x 49 tận thuộc là bao nhiêu chữ số 0?Bài làm. Trong tích kia có những thừa số chia hết đến 5 là: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.Hay 5 = 1 x 5; 10 = 2 x 5; 15 = 3 x 5; đôi mươi = 4 x 5; 25 = 5 x 5; 30 = 6 x 5; 35 = 7 x 5; 40 = 8 x 5; 45 = 9 x 5. Từng thừa số 5 nhân với một số trong những chẵn mang đến ta một vài tròn chục. Cơ mà tích trên bao gồm 10 thừa số 5 đề nghị tích tận cùng bằng 10 chữ số 0.Bài tập kỳ này. Kiếm tìm chữ số tận thuộc của tích 2011 số chín là: 9 x 9 x... X 9.Bài giải gửi về Hoàng Trọng Hảo, tập san Toán Tuổi thơ, 361 ngôi trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Kế bên phong so bì ghi tham gia dự thi "Học mà nghịch - nghịch mà học" của Báo Hànộimới.