Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019

Ngày Đăng : - Tác giả: VictaLand

Vừa qua Hiệp hội BĐS TP HCM đã dự thảo thông qua cùng UBND Thành phố về việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM năm 2019 lên 0.4 lần so với năm trước đó. Nếu dự thảo được chấp thuận, sẽ gây một biến động lớn cho giá đất Thành phố trong thời gian sắp tới.

Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019
Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019

Điều chỉnh giá đất và hệ số giá đất

Bảng giá đất và hệ số giá đất có điều chỉnh đều sẽ là các yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự biến động của thị trường bất động sản nói chung và TP HCM nói riêng. Đấy là lý do, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã đưa ra kiến nghị đến UBND Thành phố về việc xếp quận 2 vào khu vực 2, cùng nhóm khu vực với quận 7. Nhằm đảm bảo tính hợp lý và sự công bằng khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị tiếp tục áp dụng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019, cũng tương đương cách tính mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018, theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND, tăng từ 5%-8,33%.

 

Vừa rồi, ngày 21/2/2019, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi HĐND TP.HCM, về ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc đã thống nhất đề nghị xếp quận 2 vào khu vực 2, cùng nhóm với quận 7, UBND TP đã thống nhất với đề nghị của Liên Sở Tài chính - Tài nguyên Môi trường, đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần so với năm 2018.

 

Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019
Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019

Mức độ ảnh hưởng hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019

Mức tăng này dựa trên cơ sở nhận định giá thị trường chuyển nhượng nhà đất ngày nay, cao hơn gấp 4 đến 6 lần bảng giá đất của TP, và hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở, để tính bồi thường trên địa bàn TP ngày nay tính bình quân là 4,75. Theo HoREA, hệ số điều chỉnh giá đất tác động chủ yếu đến hộ gia đình, cá nhân, khi thực hiện thủ tục hợp pháp hóa quyền sử dụng đất ở ngoài hạn mức. Ngoài ra, nó cũng tác động đến doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân khi thuê đất hoặc giao đất, trong một số trường hợp, kể cả đối với dự án bất động sản quy mô nhỏ, có mức thu tiền sử dụng đất dưới 30 tỷ đồng.

Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019
Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2019

Được biết, bảng giá đất được ban hành định kỳ 5 năm, việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm (nếu cần thiết do có biến động giá đất) nhằm đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá thị trường, theo quy định của Luật Đất đai.

icon to top