Khung bồi thường mới trên đất nông nghiệp năm 2019

Ngày Đăng : - Tác giả: VictaLand

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có văn bản nêu rõ khung bồi thường hỗ trợ nhà, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mới tại TP.HCM.

Khung bồi thường mới trên đất nông nghiệp năm 2019
Khung bồi thường mới trên đất nông nghiệp năm 2019

 

Theo đó, đối với công trình xây dựng, nhà, vật kiến trúc có giấy phép xây dựng thì khung bồi thường là 100% giá trị xây dựng. Trường hợp không có giấy phép xây dựng thì hỗ trợ khung bồi thường 70% giá trị xây dựng đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trước ngày 15/10/1993. Và hỗ trợ 50% đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004.

Khung Bồi Thường Đất Nông Nghiệp ở TP.HCM

Các trường hợp xây dựng không phép từ ngày 1/7/2006 trở về sau thì không tính hỗ trợ.

Theo ghi nhận, tại TP.HCM, một số trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp thì không được tính bồi thường, hỗ trợ.

Do đó, trong quá trình thực hiện khung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án, đặc biệt ở khu vực ven TP như Q.9, Q.2, Q.Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh đã phát sinh các bất cập, tồn tại.

 

khung

Khung bồi thường đất Nông Nghiệp Quận 2, 9, Thủ Đức

Trước đó, Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM cùng một số địa phương (như quận 2, 9, Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh…) phản ánh, khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án thì phát sinh tồn tại, bất cập.

Một số trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp thì không được tính bồi thường, hỗ trợ; trong khi, trước đây TP.HCM đã có quy định hỗ trợ.

Do đó,Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM đề xuất UBND TP có chính sách giải quyết vướng mắc theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất. Việc này nhằm giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện và đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất của các dự án.

Từ đó, Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM đề xuất UBND TP có chính sách giải quyết vướng mắc theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất. Việc này nhằm giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện và đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất của các dự án.

 

VICTALAND theo TBKD

 

icon to top