Seth's blog

      17

Truyện Vạn Cổ Thần Đế nói tới 800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa thịt chết, thiên kiêu một đời, tức khắc như vậy té xuống.

Bạn đang xem: Seth's blog

Tám trăm năm sau, Trương Nhược trằn một đợt nữa sống lại, lại phát hiện nay vị hôn thê đã từng giết bị tiêu diệt hắn, sẽ thống độc nhất vô nhị Côn Lôn Giới, mở ra Đệ độc nhất vô nhị Trung Ương đế quốc, được xưng “Trì Dao nàng Hoàng” .

Trì Dao nữ giới Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Trương Nhược è cổ đứng ngơi nghỉ Chư Hoàng tự Đường ngơi nghỉ ngoài, nhìn Trì Dao con gái Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực rán hận liệt diễm, “Đợi ta tu bổ mười bố năm, dám gọi nữ giới Hoàng bên dưới Hoàng Tuyền”

*

 


Mục Lục


Hệ thống tu luyện truyện Vạn Cổ Thần Đế

** Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ mang )**

Hoàng cực Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu cực Vị — Trung cực Vị — Đại rất Vị — Đại thỏa mãn —-> Vô Thượng rất Cảnh*

Huyền cực Cảnh: Sơ Kỳ ( huyết khí Sôi Trào ) — Trung Kỳ ( khí huyết Như Hồng ) — Hậu Kỳ ( khí huyết Trùng Thiên ) — Tiểu rất Vị ( khí huyết Ngưng Thú ) — Trung rất Vị ( khí huyết Ngưng Binh ) — Đại rất Vị ( khí huyết Ngưng Trận ) — Đại viên mãn ( khí huyết Ngưng Thần ) —-> Vô Thượng cực Cảnh*

Địa rất Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu rất Vị — Trung cực Vị — Đại cực Vị — Đại thỏa mãn —-> Vô Thượng cực Cảnh*

Thiên rất Cảnh ( Võ Đạo truyền thuyết ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu rất Vị — Trung cực Vị — Đại rất Vị — Đại viên mãn —-> Vô Thượng rất Cảnh**Mỗi rất Vị: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong

** Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ )**

Nhất Biến: Tiên Thiên thai Tức

Nhị Biến: Luyện so bì Thành Kim

Tam Biến: Luyện Cốt Hóa Ngọc4 – Tứ Biến: Âm kiểu dáng Thánh Mạch

Ngũ Biến: Dương phong cách Thánh Mạch

Lục Biến: Âm Duy Thánh Mạch

Thất Biến: Dương Duy Thánh Mạch

Bát Biến: Xung Linh Thánh Mạch

Cửu Biến: lưu lại Ly Bảo Thể —-> 10-Thập Biến: Thần đưa ra Mệnh phương pháp ( Vô Thượng rất Cảnh* )*Mỗi Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong

** Thánh Đạo ( Thánh Cảnh )**

Bán Thánh Cảnh: độc nhất vô nhị Giai —-> Cửu Giai ( từng Giai: Sơ – Trung – Hậu – Đỉnh Phong )1.5.

Xem thêm: Phạm Đình Thái Ngân Là Ai ? Tiểu Sử, Sự Nghiệp, Đời Tư Của Nam Ca Sĩ

Chuẩn Thánh ( Cửu Giai quá Độ ):– độc nhất Kiếp: Tứ Cửu Kiếp– Nhị Kiếp: chén Cửu Kiếp– Tam Kiếp: sinh tử Kiếp– Đại Viên Mãn: ngưng Tụ Thánh Tướng

Thánh trả Cảnh:– Hạ Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong– Trung Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong– Thượng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> buôn bán Bộ Huyền Hoàng– Huyền Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong– Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong– Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> chào bán Hư bán Thật– Chân Cảnh ( Chân Thánh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong– Chí Cảnh ( Chí Thánh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> phân phối Bộ Thánh Vương

Thánh vương vãi Cảnh:– Nhất bộ —-> chén Bộ– Cửu Bộ: luật lệ Tiểu Thiên Địa — nguyên tắc Đại Thiên Địa — Đạo Vực Cảnh — Tiếp Thiên Cảnh — Lâm Đạo Cảnh ( chuẩn Đại Thánh ): cấp 1 – cấp cho 2 – cấp 3

Đại Thánh Cảnh: Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh quần thể ) — Bách gia cảnh — Thiên Vấn Cảnh — Vạn Tử tốt nhất Sinh Cảnh — Vô Thượng Cảnh4.5. Bán Thần:??— Ngụy Thần: nắm giữ Thần đưa ra Tinh Hồn hoàn chỉnh

Thần Đạo ( Thần Cảnh )

Thái hư chân thần

Chư thiên

Thiên tôn 

???

 

Cấp bậc tinh thần Lực vào Vạn Cổ Thần Đế

Tinh Thần Lực: cung cấp 1 —-> cấp cho 39Tinh Thần Lực Đại Sư: cấp 40 —-> cấp 44Tinh Thần Lực cung cấp Thánh: cấp 45 —-> cung cấp 49Tinh Thần Lực Thánh Giả: cấp cho 50 —-> cấp 54Tinh Thần Lực Thánh Vương: cung cấp 55 —-> cấp 59Tinh Thần Lực Đại Thánh : cấp cho 60 —-> cấp cho ????*Mỗi Cấp: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong• Cảnh Giới Thân Thể:Khiếu Huyệt:– Đả Thông: 1 khiếu Huyệt —-> 144 năng khiếu Huyệt– Thánh Hoá: 1 khiếu Huyệt —-> 143 năng khiếu HuyệtNhục Thân Thành Thánh: 144 khiếu Huyệt Thánh Hoá2.5. Nhục Thân dưới Đại ThánhNhục Thân Thành Đại Thánh: 144 năng khiếu Huyệt Hoá Thánh Hồ3.5. Nhục Thân phân phối Thần??

 

Cấp bậc tìm Tu trong Vạn Cổ Thần Đế

Kiếm độc nhất vô nhị ( trường đoản cú Thân ): tầng 1 —-> Tầng 10 Đại viên mãn ( kiếm Hào )Kiếm Nhị ( Âm Dương ): Âm Dương Giao thay (T1) –> Âm Dương láo lếu Độn (T2) –> Âm Dương Lưỡng Phân (T3) –> Âm Dương Giao Dung (T4) –> Âm Dương Vô cực (T5 Đại Viên Mãn)Kiếm Tam ( Thiên Địa Nhân ): tầng trệt —-> Tầng 6 Đại Viên MãnKiếm Tứ ( tứ phương ): tầng trệt dưới —-> Tầng ? Đại Viên MãnKiếm Ngũ: tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên MãnKiếm Lục ( Lục Phương ): tầng trệt —-> Tầng ? Đại Viên MãnKiếm Thất: tầng trệt dưới —-> Tầng 10 Đại viên mãn ( kiếm Thánh ): tìm Xuất Vô HốiKiếm chén ( bát Phương ): tầng trệt —-> Tầng 6 Đại Viên Mãn: kiếm Đạo Huyền CươngKiếm Cửu ( kiếm Hồn ): tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn: Hồn Quy Vô Gian— cấp độ Kiếm Hồn: Nhân — Địa — ThiênKiếm Thập: tầng trệt dưới —-> Tầng 5 Đại thỏa mãn ( kiếm Đế )Kiếm Thập Nhất: ??

 

Ý Cảnh vào Vạn Cổ Thần Đế

Tùy vai trung phong Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh PhongThông Minh Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh PhongHợp độc nhất Cảnh

 

Đạo trong Vạn Cổ Thần Đế

– 1 Thiên Đạo– 9 Hằng Cổ đưa ra Đạo: Thời Gian, không Gian, phiên bản Nguyên, lỗi Vô, Vận Mệnh, quang đãng Minh, Hắc Ám, Đạo Đức, Chân Lý– 72 Chí Tôn Thánh Đạo– 3000 Đại Đạo– 100000 tè Đạo

Vô Thượng cực Cảnh: không tồn tại cũng chả sao hết.Yêu Cầu đạt mức Vô Thượng cực Cảnh của từng cảnh giới:– Hoàng rất Cảnh: Lực Lượng đạt 100 Ngưu– Huyền cực Cảnh: Tốc Độ đạt 81m/s– Địa rất Cảnh: Tốc Độ đạt tốc độ Âm Thanh ( khoảng tầm 340 m/s )– Thiên rất Cảnh: tích điểm 30 000 000 Điểm cống hiến ( giết mổ Khư Giới Thổ Dân )– Ngư Long Cảnh: Luyện Hóa 10 Giọt Thần ngày tiết ( Thần Linh đưa ra Huyết)

================

Viết xuống “Hệ thống tu luyện trong đái thuyết Vạn Cổ Thần Đế” ko dễ, mọi bạn tán dương chính là động lực nhằm tiểu biên liên tiếp kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

Kubet