XÓA NHÂN VẬT VÕ LÂM 2

      26

Tình trạng 1 tài khoản có rất nhiều nhân đồ dư thừa sau khi liên thông những máy chủ bây giờ khá phổ biến, vì thế bổn trang ra mắt tác dụng xóa nhân đồ vật để cung cấp chư vị có tác dụng sạch tài khoản của mình!

Để xóa được nhân vật dụng thì chư vị cần thực hiện các bước:

1. Tùy chỉnh thiết lập hoặc thay đổi mật khẩu cấp 2 (bắt buộc)

Thiết lập mật khẩu cấp cho 2 mới: dành mang đến tài khoản chưa có mật khẩu cấp 2.Thay đổi mật khẩu cung cấp 2: dành cho thông tin tài khoản đã gồm mật khẩu cung cấp 2, cần chuyển đổi để cập nhật vào khối hệ thống (bắt buộc)

2. Triển khai xóa nhân vật trong đồ họa chọn nhân vật.

Chi tiết:

B1_a: thiết lập mật khẩu cung cấp 2 mới:

*

Cần unlock tài khoản (SMS) để tiến hành các thao tác làm việc này.

*

Đặt mật khẩu cấp 2 mới cần có mật khẩu cấp 1

B1_b: đổi khác mật khẩu cung cấp 2: (nếu triển khai B1_a thì không cần tiến hành bước này)

*

Chọn mục "Đổi mật khẩu 2"

*

Nhập mật khẩu cấp 2 cũ để đổi mật khẩu cấp 2 (nếu quên tiến hành B3)

B2: Xóa nhân thiết bị trong đồ họa chọn nhân vật:

*

Sau khi singin tài khoản, lựa chọn mục "Xóa Nhân Vật"

*

Sau kia nhập mật khẩu cấp 2 vừa được cập nhật

*

Nhân vật đã có xóa

B3: Quên mật khẩu cấp cho 2:

*

Chọn tác dụng Quên mật khẩu:https://id.vltk2005.net/quen-mat-khau

*

Nhắn tin SMS " Quên mật khẩu" đến tổng đài bằng số điện thoại thông minh đã đảm bảo tài khoản.