Xử Lý Tiền Khách Hàng Trả Thừa

      20

Kế toán thù Thành Phố Hà Nội đang gợi ý chúng ta phương pháp Hạch toán Phải thu của người tiêu dùng theo TT 200.Quý Khách đang xem: Hạch toán khách hàng trả chi phí thừa


*

Mời các bạn quan sát và theo dõi nội dung bài viết.

Bạn đang xem: Xử lý tiền khách hàng trả thừa

Tài khoản áp dụng.

Theo Thông bốn 200, để hạch toán Phải thu của chúng ta chúng ta áp dụng thông tin tài khoản 131.

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng là TK dùng để làm phản ánh:

Hạch toán Phải thu của bạn theo TT 200.

Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” và những tài khoản có tương quan, kế toán thù hạch tân oán một trong những nghiệp phát sinh nlỗi sau:

 Hạch toán Phải thu của chúng ta khi CHƯA thu được tiền ngay lập tức.

Kế tân oán phản ánh theo 2 đối tượng cụ thể nlỗi sau:

 DN bán sản phẩm, sản phẩm hoá, cung cấp dịch vụ không thu được tiền ngay lập tức.

– Nếu các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng rẽ theo từng loại thuế ngay trong khi ghi nhận lợi nhuận bán sản phẩm với hỗ trợ hình thức (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương thơm pháp trực tiếp), hạch toán:

Nợ TK 131:­ Tổng giá chỉ thanh hao toán thù chào bán không thu được tiền

Có TK 511: Trị giá cả chưa tồn tại thuế

Có TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (cụ thể từng loại thuế).

– Nếu các khoản thuế gián thu không tách tức thì được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận lợi nhuận khái quát cả thuế phải nộp, hạch toán:

Nợ TK TK 131: Tổng thanh khô toán phân phối không thu được tiền đã bao gồm thuế

Có TK 511: Tổng thanh toán cung cấp chưa thu được tiền đã bao hàm thuế.

Đồng thời, định kỳ kế toán thù xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm lợi nhuận, hạch toán:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà ncầu (cụ thể từng một số loại thuế).

 Phải thu người sử dụng thuộc hoạt động đầu tư tài thiết yếu.

Hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá bán chào bán không thu được tiền

Nợ TK 635: Khoản lỗ về nhượng bán các khoản đầu tư tài chính

Có những TK 121, 128, 221, 222, 228, …: Trị mức giá chào bán không thu được tiền

Có TK 515: Khoản lãi về nhượng buôn bán các khoản đầu tư chi tiêu tài chính.

 Hạch toán thù Phải thu của người sử dụng khi bị người mua trả lại.

Kế tân oán hạch toán theo 2 ngôi trường phù hợp cụ thể sau:

 Trường hợp tách ngay được các khoản thuế phải nộp.

Ghi nhận hàng cung cấp bị trả lại ko khái quát thuế phải nộp, kế toán thù hạch toán:

Nợ TK 5212: Trị giá chỉ hàng buôn bán bị trả lại chưa tồn tại thuế

Nợ TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà ncầu của sản phẩm cung cấp bị trả lại (bỏ ra tiết mang lại từng loại thuế khác)

Có TK 131: Tổng số tiền trả lại (cụ thể đối tượng).

 Trường hợp không tách tức thì được các khoản thuế phải nộp.

Ghi nhận mặt hàng cung cấp bị trả lại bao gồm cả thuế phải nộp, kế toán thù hạch toán:

Nợ TK 5212: Trị giá sản phẩm buôn bán bị trả lại bao quát thuế

Có TK 131: Trị giá chỉ hàng phân phối bị trả lại bao hàm thuế (cụ thể đối tượng).

 Hạch toán Phải thu của khách hàng lúc Doanh Nghiệp tất cả hoạt động chiết khấu thương thơm mại và giảm giá hàng bán.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cẩm Tiên (Nghệ Sĩ Cải Lương), Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cẩm Tiên

Có 2 ngôi trường vừa lòng xảy ra:

– Tách ngay lập tức được các khoản thuế phải nộp, ghi nhận chiết khấu, giảm giá không bao gồm thuế phải nộp, hạch toán:

Nợ TK 5211, 5213: Trị giá bán phân tách khấu tmùi hương mại và giảm giá hàng bán không có thuế

Nợ TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nmong của hàng giảm giá, chiết khấu thương mại

Có TK 131: Tổng số tiền giảm giá, chiết khấu thương mại.

– Không tách ngay lập tức được các khoản thuế phải nộp, ghi nhận chiết khấu, giảm giá bao hàm cả thuế phải nộp, hạch toán:

Nợ TK 5211, 5213: Trị giá phân tách khấu thương mại và giảm giá hàng bán bao quát cả thuế

Có TK 131: Trị giá chiết khấu thương thơm mại và giảm giá hàng bán khái quát cả thuế.

 Hạch toán thù Phải thu của công ty khi NHẬN được chi phí do khách hàng trả.

Lúc nhận được tiền vị người sử dụng trả (cả tiền lãi), tiền ứng trmong của người mua hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112,..: Tổng trị tầm giá cần thu của khách hàng bao gồm lãi

Có TK 131:­ Trị mức chi phí phải thu của chúng ta (chi tiết đối tượng)

Có TK 515: Trị giá thành lãi.

 Hạch toán Phải thu của người sử dụng khi khách hàng hàng tkhô cứng toán thù trước thời hạn.

Nợ TK 635:­ Trị giá bán chiết khấu thanh khô toán được hưởng

Có TK 131:­ Trị giá thành khuyến mãi thanh toán thừa kế.

 Hạch toán Phải thu của bạn khi khách hàng hàng thanh toán bằng HÀNG (phương thức hàng đổi hàng).

Nợ các TK 151, 153, 156: Trị giá bán nguyên vật liệu, công cụ lý lẽ, hàng hóa quý khách hàng tkhô cứng toán

Nợ TK 611: Mua hàng (kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK)

Nợ Tk 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131: Tổng trị giá phải thu người dùng (chi tiết đối tượng).

 Hạch toán Phải thu của chúng ta đối với phí ủy thác tại mặt nhận ủy thác xuất nhập khẩu.

Kế toán thù phản ánh khoản đề nghị thu về phí ủy thác tại mặt nhận ủy thác xuất nhập khẩu, hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá bán phải thu của khách hàng hàng 

Có TK 5113: Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 33311:­ Tiền thuế GTGT nên nộp.

 Hạch toán thù khi bắt buộc thu được số chi phí không trả của bạn.

lúc Doanh Nghiệp tất yêu nhận được số tiền không trả của chúng ta, căn cứ vào biên phiên bản cách xử lý xoá nợ, hạch toán:

Nợ TK 2293: Số vẫn lập dự trữ tổn định thất tài sản

Nợ TK 642: Số chưa lập dự phòng

Có TK 131: Trị giá bán đề nghị thu của người tiêu dùng.

 Hạch toán thù khi trả lại số chi phí thừa cho quý khách.

Phản ánh khoản chi phí quá trả lại đến quý khách, kế tân oán hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá chỉ khoản tiền thừa trả lại đến khách hàng hàng

Có những TK 111, 112, 3411, …: Trị giá chỉ khoản tiền quá trả lại mang đến quý khách hàng.

 Hạch toán bắt buộc thu quý khách vào Cuối kỳ.

Lúc kế toán thù thực hiện lập Báo cáo tài thiết yếu, số dư nợ phải thu của bạn tất cả nơi bắt đầu ngoại tệ được review theo tỷ giá bán giao dịch thanh toán thiết thật tại thời điểm lập Báo cáo tài chánh. Kế toán hạch tân oán theo 2 ngôi trường hợp:

 khi phát sinc lãi tỷ giá hối đoái, hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 4131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái

 Khi phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, hạch toán:

Nợ TK 4131: Trị giá bán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Kế toán thủ đô vừa lý giải chúng ta Hạch tân oán Phải thu của công ty theo TT 200. Cảm ơn các bạn sẽ quan sát và theo dõi.