Xung Mạch Võ Lâm 1

      53

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.Bạn đang xem: Cách xung mạch võ lâm 1

Đang xem: đại hộ mạch đơn võ lâm miễn phí

Thế nhưng, bao lâu nay chốn giang hồ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật thành công đả thông được toàn bộ bát mạch. Việc xung huyệt xưa nay phải trông vào vận khí, mỗi khi thất bại còn gây thương tổn đến kinh mạch, võ công không tiến mà lùi…

Có lẽ, nhân sĩ giang hồ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết không có thật được lưu truyền trong võ lâm, cho đến khi bản cập nhật Xung Huyệt Kỳ Đơn xuất hiện…

Cập nhật hình thức xung huyệt bảo đảm thành công ở huyệt cấp 6, 7, 8 của tất cả các mạch. Bổ sung nút chọn “Thành công” trong giao diện khi xung huyệt cấp 6, 7, 8.


*

*

*

*

Nội dung: Nhân sĩ thu thập đủ 07 loại Kim Mã Lệnh (từ 01 – 07) có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang + 200 vạn lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Thu thập Kim Mã Lệnh từ tính năng:

Tính năngĐiều kiện cần hoàn thànhPhần thưởng Tống KimĐạt được 500 điểm tích lũy Tống Kim trở lên (nhận được sau khi kết thúc trận Tống Kim)Kim Mã Lệnh số 1Phong Lăng ĐộNhận được sau khi kết thúc Phong Lăng Độ, rời mạng giữa chừng không nhận đượcKim Mã Lệnh số 2Dã TẩuHoàn thành 3 nhiệm vụ (không cần liên tục)Kim Mã Lệnh số 3Vượt ẢiVượt qua ải thứ 28 Kim Mã Lệnh số 4Tín SứHoàn thành nhiệm vụKim Mã Lệnh số 5Vi Sơn ĐảoHoàn thành nhiệm vụKim Mã Lệnh số 6Thông ThươngHoàn thành nhiêm vụKim Mã Lệnh số 7

Lưu ý: Nhân vật phải sử dụng và có Kim Mã Cẩm Nang trong hành trang để nhận được Kim Mã Lệnh từ tính năng. Tối đa nhận 01 lần vật phẩm/tính năng/nhân vật/ngày. Đầy hành trang sẽ tự hủy bỏ và nhận được trong lần tham gia tiếp theo. Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần nhận vật phẩm.

Điều kiện nhận thưởngPhần thưởng đồng thời
Nhân vật đã gia nhập môn phái, chưa Trùng Sinh và cấp độ dưới 170Được tăng lên đẳng cấp 170
01 Thần Hành Phù (30 ngày)
01 Thổ địa phù (sử dụng vô hạn, 30 ngày)
01 Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)
01 Bộ trang bị Tử Mãng (tùy chọn môn phái)
01 Thiên Noãn (30 ngày)
01 Bí quyết kỹ năng cấp 120 (30 ngày)
01 Sách kỹ năng cấp 90 (30 ngày)
01 Minh Phượng Lễ Hộp (30 ngày)
Nhân vật đã Trùng Sinh 1, cấp độ dưới 150Được tăng lên đẳng cấp 150
01 Bộ trang bị Kim Ô (tùy chọn môn phái)

Lưu ý:

Tối đa nhận thưởng 01 lần/mốc thưởng/nhân vật. Hành trang phải còn 59 ô trống. Phần thưởng có tính chất khóa vĩnh viễn.

Mỗi ngày nhân sĩ có thể nhấn chuột phải vào Kim Mã Cẩm Nang để nhận được phần thưởng tương ứng.

Bạn đang xem: Xung mạch võ lâm 1

Thời gian Phần thưởng
Thứ Hai – Thứ Năm01 Năng Động Đơn
30 Điểm Chân Nguyên
05 Điểm Nâng Cấp
05 Điểm Thuần Dưỡng
15 Điểm Tăng Trưởng
Thứ Sáu – Bảy – Chủ Nhật02 Năng Động Đơn
50 Điểm Chân Nguyên
05 Điểm Nâng Cấp
05 Điểm Thuần Dưỡng
15 Điểm Tăng Trưởng
05 Minh Phượng Lễ Bao

Lưu ý:

Phần thưởng vật phẩm có tính chất khóa vĩnh viễn, hạn dùng 07 ngày. Tối đa nhận thưởng 01 lần/ngày/nhân vật. Hành trang phải còn 10 ô trống. Tối đa hoàn thành 01 nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Hành trang phải còn 05 ô trống.

Nhân vật Phần thưởng
Chưa Trùng Sinh (đẳng cấp 170 – 189)3.000.000.000 kinh nghiệm (cộng dồn)
Trùng Sinh 1 (đẳng cấp 150 – 169)Tăng 01 cấp
300 Điểm Chân Nguyên
100 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
25 Điểm Nâng Cấp
25 Điểm Thuần Dưỡng
75 Điểm Tăng Trưởng
Cao Cấp (Trùng Sinh 1 cấp 170 trở lên)1.000.000.000 kinh nghiệm (cộng dồn)
150 Điểm Chân Nguyên
50 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
10 Điểm Nâng Cấp
10 Điểm Thuần Dưỡng
30 Điểm Tăng Trưởng

Nhân vật chưa Trùng Sinh sau khi đạt đẳng cấp yêu cầu có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang để nhận được phần thưởng phong phú. Lưu ý: Nhân vật vượt quá đẳng cấp yêu cầu sẽ không nhận được phần thưởng. Ví dụ: Nhân vật chưa nhận phần thưởng mốc 170 nhưng đã đạt cấp 171 thì sẽ không nhận được nữa.

Đẳng cấpPhần thưởng đồng thời
170600 Điểm Chân Nguyên
200 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
02 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Phi Phong Kinh Lôi (hóa giải sát thương)
01 Ngũ Hành Ấn cấp 8 (cường hóa)
175900 Điểm Chân Nguyên
300 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
03 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Túi Hành Trang
1801.200 Điểm Chân Nguyên
400 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
04 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
1851.500 Điểm Chân Nguyên
500 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
05 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Ngựa Phiêu Vũ
1901.800 Điểm Chân Nguyên
600 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
06 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Tử Ngọc
01 Bạch Ngọc
01 Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương)
1953.000 Điểm Chân Nguyên
1.000 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
07 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
20 Thuần thú quyển
01 Thiên Niên Chu Quả
01 Long Đảm

Hình thức liên đấuDanh hiệu Vòng Hào QuangThuộc tính mới
Võ Lâm Liên Đấu (cấp 120 trở lên)Võ lâm liên đấu Quán Quân1.000 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% công kích kỹ năng
Võ lâm liên đấu Á Quân900 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Võ lâm liên đấu Hạng Ba800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
5% Kháng tất cả
Võ lâm liên đấu Hạng Tư800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển

Lưu ý: Các thuộc tính tăng thêm từ Vòng Hào Quang là thuộc tính dương.

Xem thêm: Gia Đình Ca Sĩ Như Quỳnh Chia Sẻ Về Tình Hình Sức Khỏe Hiện Tại

Danh Hiệu Vòng SángOption Mới
Thái Thú Phượng Tường800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Thái Thú Thành Đô800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% kháng tất cả
Thái Thú Đại Lý800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% kháng tất cả
Thái Thú Biện Kinh1.000 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% tăng công kích kỹ năng
Thái Thú Tương Dương800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Thái Thú Dương Châu800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Thái Thú Lâm An1.000 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% công kích kỹ năng

Lưu ý: Các thuộc tính tăng thêm từ Vòng Hào Quang là thuộc tính dương.

Hệ thống tính điểm tích lũy mỗi tuần của tính năng Tống Kim sẽ được điều chỉnh lại để mang đến những trận chiến nảy lửa, kịch tính vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Bên cạnh đó, chất lượng và tính cạnh tranh của Chiến Trường Phù Ly cũng được đẩy lên một tầm cao mới khi bổ sung thêm điều kiện tham gia, thay đổi số lượng phần thưởng.

Điều chỉnh nhỏ về cách thức ghi nhận điểm Tống Kim tích lũy được trong tuần.

Hiện tạiĐiều chỉnh
Hệ thống sẽ tự động tính tổng điểm tích lũy Tống Kim đạt được trong tuần. Chỉ tính tổng điểm của các trận Tống Kim lúc 20h00. Hệ thống sẽ tự động tính tổng điểm tích lũy Tống Kim đạt được trong tuần (ngoại trừ ngày thứ Sáu). Chỉ tính tổng điểm của các trận Tống Kim lúc 20h00.

Bổ sung điều kiện tham gia:

Hiện tạiĐiều chỉnh
Cấp 170 trở lên, Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp. Phải thu hồi Thú Nuôi thì mới có thể vào chiến trường. Phải thu hồi Thú Nuôi mới có thể vào chiến trường. Đẳng cấp: Trùng Sinh 1 cấp 175 trở lên. Tài Phú Binh Giáp: 58.000 trở lên. Điểm Uy Danh: 50 điểm trở lên.

Điều chỉnh phần thưởng Điểm Tích Lũy tuần: Từ 100 nhân vật → 30 nhân vật nhận thưởng.

Hiện tạiĐiều chỉnh
100 nhân vật xếp thứ hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tuần30 nhân vật xếp thứ hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tuần

Thêm dòng chọn hiển thị Điểm Tích Lũy cá nhân và xếp hạng Top 10 ở NPC Người Tiếp Dẫn Chiến Trường.